Lūdzu izvēlieties jums interesējošo rīcību www.partneriba.lv titullapā, kur ir atrodama visa pamatinformācija par rīcībām, aktivitātēm, MK noteikumiem un veidlapas.