Cēsu rajona lauku partnerības Vietējās attīstības stratēģija

Vietējās attīstības stratēģijas plāns 2015-2020