Starptautiska konference "Vietējās Identitātes produkts (VIP) - ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām".

Cēsu rajona lauku partnerības LEADER AKADĒMIJA aicina Jūs piedalīties starptautiskā konferencē "Vietējās Identitātes produkts (VIP) - ilgtspējīgas atbalsta sistēmas Eiropas kopienām" 16. – 17. februāris, 2012, Bauskas pilī, Bauskā
Konferences darba valoda gan teorētiskajās, gan praktiskajās darba sesijās ir angļu valoda.
Organizators - biedrība „Latvijas Lauku forums”

Par konferenci?
Konference aicinās tās dalībniekus uz kopīgu sarunu par vietējo pārtiku, kas Latvijā pēdējā gada laikā ir bijusi aktuāla pārrunu tēma, tomēr līdz šim nav reāli analizēta – kas ir vietējā pārtika un VIP atbalsta sistēmas ?
Konferences galvenais mērķis ir parādīt, ka Vietējās Identitātes produktam (VIP) ir nozīmīga loma vietējās teritorijas ekonomiskajā attīstībā. Tādēļ konferencē tiks apskatīti VIP atpazīstamības un atzīšanas sistēmu funkcionēšanas modeļi dažādās ES valstīs.

Konferences laikā dalībnieki kopīgi meklēs pieejamos politikas atbalsta instrumentus VIP popularizēšanai un realizācijai. Kā arī caur dažādu valstu individuālo pieredzi tiks analizēta VIP atpazīstamības ietekme ES un nacionāla līmeņa politikās. Konferences noslēgumā tiks izstrādāts rekomendāciju ziņojums ES un nacionālā līmeņa politikām.

Kādēļ konferenci ir svarīgi apmeklēt ?
Uz konferenci mēs aicinām ikvienu interesentu, kas uzskata, ka vietējā teritorijā ir nepieciešams veidot un stiprināt vietējās pārtikas tīklu. Jo konferences mērķis ir veidot auglīgu platformu zināšanu un pieredzes apmaiņai, kā arī stiprināt jau esošo partneru sadarbības tīklu Vietējās Identitātes pārtikas atbalsta sistēmām ES. Veicināt jaunu kontaktu, kopīgu iniciatīvu un projektu veidošanos starp dažādu valstu partneriem Vietējās /Amatnieku pārtikas, amatniecības, vietējo zīmolu veidošanas un citās saistītās jomās.
Pieredzes apmaiņas izbrauciens:
Līdztekus teorētiskajām prezentācijām, diskusijām un darba grupām, dalībniekiem būs iespēja arī piedalīties pieredzes apmaiņas izbraucienā, kurš sniegs ieskaitu Vietējās pārtikas ražošanas attīstībā „Aizkraukles rajona partnerības” teritorijā. Tā būs iespēja palūkoties uz vietējās pārtikas ražošanas situāciju Latvijā ne tikai no teorētiskā viedokļa, bet praktiski dzīvē, gan kā vērotājam, gan kā situācijas analizētājām un padomdevējam.
Vietējo produktu degustācija:
Lai kopīgi viens no otra smeltos ne tikai teorētiskas zināšanas par vietējo pārtiku, bet arīdzan praktiski nogaršotu katra dalībnieka pārstāvētās teritorijas vietējos identitātes produktus, ļoti lūdzam ikvienu dalībnieku uz konferenci līdzi ņemt vietējos produktus kopējai produktu prezentācijai degustāciju galdā.

Konference ir bezmaksas:
Konferences organizatori sedz visas ar konferenci saistītās uzturēšanās, ēdināšanas, izdales materiālu un mācību brauciena izmaksas .
Dalībniekiem pašiem ir jānodrošina transports konferences apmeklēšanai un pieredzes apmaiņas brauciena laikā.
REĢISTRĀCIJA:
Lai reģistrētos konferencei sekojiet šai saitei
http://vip.kompetences.lv/forms.php?f_id=7
Reģistrācija konferencei iespējama līdz 2012. gada 22. janvārim .
Jebkuru citu jautājumu gadījumā, kas saistīti ar konferenci, droši rakstiet uz e-pastu : muceniece.ilze@gmail.com , vai zvaniet uz telefonu +371 2885542
LŪDZU INFORMĒJIET ARĪ CĒSU RAJONA LAUKU PARTNERĪBU PAR SAVU DALĪBU ŠAJĀ PASĀKUMĀ, JO VARBŪT VARAM KOOPERĒTIES AR TRANSPORTU VAI CIENASTU DEGUSTĀCIJU GALDAM.

Konferences programma. 
Ar cieņu,
Māris Cīrulis
………………………………………………………………
"Cēsu rajona lauku partnerība" - partneris Taviem projektiem!
Jāņa Poruka iela 8, 320, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
m: 29782159
t/f: 64122854

………………………………………………………………