Wildwonders, jeb Savvaļas brīnumi Skotijā.

Laikposmā no 13.09.-17.09.2019. norisinājās starptautiskā sadarbības projekta „Wild
wonders. Savvaļas brīnumi” Nr. 18-00-A019.333-000022 sadarbības partneru tikšanās
un pieredzes apmaiņas vizīte vietējās rīcības grupas Forth Valley and Lomond Leader
reģionā Skotijā.
Pieredzes apmaiņā piedalījās 12 dalībnieki no Cēsu rajona lauku partnerības un
Saldus attīstības biedrības.
Starptautiskā sadarbības projekta „Wild wonders. Savvaļas brīnumi” mērķis ir
popularizēt savvaļas velšu izmantošanu uzņēmējdarbībā, rosināt jaunas biznesa idejas,
kas balstītas savvaļas velšu daudzveidīgā izmantošanā. Vizītes Skotijā mērķis –
sadarbības partneru no Latvijas, Skotijas un Somijas vietējām rīcības grupām tikšanās,
lai izvērtētu līdzšinējo projekta norises gaitu savā reģionā, apmainīties idejām un
ierosinājumiem, kā arī izstrādātu programmu partneru tikšanās reizēm nākamajā gadā,
atbilstoši katra sadarbības partnera mērķiem un interesēm. Otrs būtisks pasākuma
mērķis - Latvijas uzņēmēju iepazīšanās ar dažādiem uzņēmējdarbības piemēriem
Skotijā, kas balstīti savvaļas velšu izmantošanā.
Pasākuma laikā vienas dienas garumā apmeklējām Skotijas savvaļas kulināro
festivālu, kas iepazīstināja ar savvaļas produktu izmantošanas tradīcijām skotu
virtuvē, savvaļas augu izmantošanu gan pārtikā, gan medicīnā, kā arī savvaļas velšu
pielietojumu mūsdienu skotu virtuvē. Tāpat apmeklējām savvaļas garšas
meistarklases un radošās darbnīcas. Vienas dienas programma tika veidota „Gartur
Stich” fermā: veselas dienas garumā, demonstrējot caur dažādiem piemēriem,
uzzinājām kā savvaļas produktus veiksmīgi var integrēt, izstrādājot dažādus lauku
tūrisma piedāvājuma produktus: siera siešanas darbnīca, izzinošs pārgājiens pa
apkārtni, dzijas krāsošanas darbnīca, lekcija par medībām, lekcija par permakultūras
praksi, ilgstpējīga lauksaimniecība u.c. Interesanta un noderīga pieredze pasākuma
dalībniekiem bija došanās dabā/ savvaļas velšu vākšana, kas noslēdzās savvaļas picas
kopā pagatavošanā. Tāpat apmainījāmies ar pieredzi par savvaļas augu dažādo
izmantošanu medicīnā, kulinārijā un folklorā visās sadarbības partneru valstīs –
Latvijā, Skotijā un Somijā, apspriežot kopīgo un atšķirīgo. Interesants un noderīgs
bija arī savvaļas šokolādes meistardarbnīcas apmeklējums.
Pasākumā laikā redzētais Skotijas savvaļas kulinārajā festivālā, kā arī uzņēmēju
stāstītā pieredze un redzētie piemēri deva ierosmi pasākuma dalībniekiem jaunām
idejām savvaļas velšu integrēšanā jaunu pārtikas produktu radīšanā, kā piemēram
nātru sāls, nātru balzāmetiķa vai plūškoku tēja uc, kā arī to popularizēšanā. Tas ļāva
arī apzināties, ka mūsu bagātība ir dabas veltes, ko aktīvāk vajadzētu izmantot
izstrādājot jaunus produktus lauku tūrismā Latvijā – gan radošās darbnīcas, gan dabā
iešanas pastaigas, gan dabā gatavošanas tūres. To kā tūrisma produktu varētu
piedāvāt gan ārvalstu viesiem, gan arī vietējiem tūristiem. Tāpat pasākums veicināja
arī pieredzes un/domapmaiņu starp Cēsu rajona lauku partnerības un Saldus rajona
attīstības biedrības dalībniekiem, kā arī rosināja jauns idejas ciešākai sadarbībai
turpmākajiem projektiem.