Realizēts sabiedriskā labuma projekts.

Projekta īstenotājs: NOD Nodibinājums "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs"                                                            

Projekta nosaukums: Vingrošanas laukums senioriem

Projekta numurs: 16-09-AL18-A019.2202-000013

Raunas novads jau kopš 2014. gada nogales sevi pozicionējis kā sabiedrības veselību veicinošs novads, iestājoties veselīgo pašvaldību tīklā. Sabiedrības ves elības veicināšana, mūsuprāt, sevī ietver gan izglītojošus pasākumus, gan veselību veicinošu aktivitāšu kopumu, turklāt sabiedrības veselības veicināšana ir ne pieciešama visām paaudzēm. Projekta īstenošanas rezultātā pansijas "Rauna" klientiem, visiem Raunas pagasta iedzīvotājiem un arī viesiem būs pieejams tieši senioru paaudzei un tās vajadzībām atbilstošs vingrošanas laukums. Šobrīd šāda laukuma nav ne novada teritorijā, nedz arī tuvējā apkārtnē.