Realizēts sabiedriskā labuma projekts.

Projekta īstenotājs: PSV Cēsu novada pašvaldība                                                                      

Projekta nosaukums: Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas namam

Projekta numurs: 16-09-AL18-A019.2201-000017

Vaives tautas nama skatuve un tautas nama zāle tiks aprīkota ar kvalitatīvām kultūras pasākumu apskaņošanas un gaismošanas iekārtām, kuru izvietojums un tehniskie parametri piemēroti Vaives Tautas nama organizēto pasākumu specifikai un Tautas nama zāles akustiskajām un telpiskajām niansēm. Iekārtas būs m obilas un tās varēs izmantot brīvdabas, un citu pagasta iestāžu pasākumu apskaņošanai un kvalitatīvai skatuves apgaismošanai, kas arī būs ilgtermiņa jauninā jums kultūrvides jomā Vaives pagastā.