Realizēts sabiedriskā labuma projekts.

Projekta īstenotājs: BDR Biedrība "TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS INICIATĪVU CENTRS "KasTe""                                                                                 

Projekta nosaukums: Amatu mājas darbības nodrošināšana un aktivitāšu dažādošana       

Projekta numurs: 16-09-AL18-A019.2202-000010

Uzlabot un attīstīt Drabešu muižas Amatu mājas darbību ar mērķi sniegt Amatas novada iedzīvotajiem plašākas iespējas apgūt amatus, veidot savas darbnīcas , apgūt jaunas prasmes, zināšanas, iesaistīties kultūrvēstures veidošanas procesos, saturīgi pavadīt brīvo laiku,i uzsākt uzņēmējdarbību.