Realizēts sabiedriskā labuma projekts.

Projekta īstenotājs: BDR "Rollertour"                                                                                                                                                                                                    

Projekta nosaukums: Sporta un fizisko aktivitāšu dažādošana Priekuļu novadā

Projekta numurs: 17-09-AL18-A019.2202-000019

Projekta ietvaros ir plānots iegādāties rollerslēpošanas inventāru un speciālās fiziskās sagatavotības palīgaprīkojumu. Rollerslēpošanas apmācības nodarbības bezsniega periodā ir plānots organizēt ne retāk kā 1 reizi nedēļā un tās būs pieejams visiem interesentiem. Piedāvātās aktivitātes sociālais mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju iesaistīšanos mērķtiecīgās fiziskās aktivitātēs, uzlabojot to fizisko labsajūtu un fiziskās darba spējas.