Informatīvs seminārs 31.01.2018 Starptautiskā projekta ietvaros.

Aicinām piedalīties informa tīvā semāniārā starptautiskā projekta ietvaros un pieteikties vides gidu apmācībām projekta “Ilgtspējīga tūrisma attīstības principu ieviešana nacionālo parku/aizsargājamo dabas  teritoriju reģionos.” ietvaros.

Lai pieteiktos, interesenti aicināti sūtīt:

1. pieteikuma vēstuli;

2. CV

uz e-pastu: cesis@partneriba.lv

Pieteikuma vēstulē jānorāda kāda pieredze ir ekskursiju vadīšanā, kā arī motivāciju dalībai apmācībās, pamatojot, kā iegūtās zināšanas tiks izmantotas pēc apmācību programmas noslēguma. Pieteikuma vēstulei vēlams pievienot atsauksmes.

Sīkāka informācija par pieteikšanos apmācībām ŠEIT

Darba kārtība Informatīvajam semināram ŠEIT