SDL Pārņem KNHM projektu stafeti jeb kā iedzīvotāji iesaistās savas dzīves un vides uzlabošanā.

2015.gada 24.janvārī Lielvārdē, klātesot Nīderlandes vēstniekam Lamberta k-gam, KNHM fonda pārstāvjiem  Frankam van Buselam, Niko Opdamam, Ilzei Kreišmanei un daudziem mazo  projektu īstenotājiem un iesaistītajiem no visiem Latvijas novadiem,  projektu programmas vadību pārņēma pie Latvijas Pašvaldību savienības nodibinātā struktūrvienība „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” (SDL), vadītājs Edvīns Bartkevičs. Fondu SDL ir izveidojušas pašvaldības; pagaidām gan ne visas iesaistījušās.   Vidzemes novadu  koordinatore ir Raunas pašvaldības vadītāja Evija Zurģe.

 

1978. gadā Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij – Nīderlandes asociācija, kuras mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti – iesāka projektu, kas saucās „Kern met Pit” (tas aptuveni nozīmē „sabiedrība ar dvēseli”). Projekts ir „dzīves kvalitātes konkurss”, kas dod iespēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem uzlabot savu vidi un dzīves kvalitāti. No 2006. līdz 2014. gadam KNHM organizēja „Sabiedrība ar dvēseli” programmu Latvijā. Šajā laikā 1300 projektos tika iegldīti aptuveni 2 milijoni  eiro.

 

Arī biedrības Cēsu rajona lauku partnerība lauku teritorijā  3 gadus tika īstenoti un ieviesti daudzi nelieli projekti. Par to esam rakstījuši iepriekš.

Šoreiz projektu konkursā uzvaru un 500 EUR balvu ieguva Kuldīgas biedrības „Kurzemes kultūras mantojuma centrs Kūrava” projekts „Virtuves studija”. Jaunie kuldīdznieki vecpilsētā , izmantojot otreizējās izejvielas pašu rokām  izveidojuši gaumīgu  virtuvi, kur  reizi nedēļā notiek nodarbības veselīgu, senu, citādi īpašu ēdienu gatavošanā. Vairāk informācijas http://www.lps.lv/Profesionalas_apvienibas/Sabiedriba_ar_dveseli__Latvija/Sabiedriba_ar_dveseli__Latvija/

 

Lielvārdes pasākumā klātesošo atziņas  par projektu rezultātiem:

iesaistīšanās projektos:

 maina sabiedrības  vidi un domāšanas veidu,

 iegūta ticība cilvēkiem un sev;

darbs ir mīlestība, kas padarīta redzama.

 

Dace Kalniņa, CRLP valdes priekšsēdētāja.