PROJEKTI »  LEADER projektu datu bāze
 
Informācijas punkts Agro centrā
2010-09-21
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Medicīnas aprīkojuma iegāde Zosēnu feldšeru punktā
2011-01-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Augstā kalna atdzimšana
2011-04-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Jaunatnes iniciatīvas centra Balgas Strops labiekārtošana
2010-12-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pasākumu foto/video klipu darbnīca
2010-07-20
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanai Līgatnes novada iedzīvotājiem
2010-04-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Jauno reindžeru materiāltehniskās bāzes pilnveidošana lašveidīgo zivju nārsta iespēju palielināšanas pasākumu realizēšanai
2010-07-20
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Mūžu dzīvo, mūžu mācies
2010-07-20
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Raunas novadā
2010-01-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Informācijas tehnoloģiju, programmu un aprīkojuma iegāde Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejam
2011-02-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pirmā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai veltītā piemiņas kompleksa infrastruktūras labiekārtošana
2011-08-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Ceļa posma Priedītes – Krāčavas rekonstrukcija
2010-07-20
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Priekuļu jaunā parka labiekārtošana
2010-10-21
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Senais tērps Amatas novadā
2010-01-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
K.Skalbes dzimto māju Incēni vienkāršota renovācija
2011-04-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Drustu tautas nama aprīkojums
2010-05-26
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Biroja tehnikas iegāde lauksaimniekiem informācijas aprites un aktivitāšu veicināšanai
2010-12-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Kroketa Laukuma ierīkošana
2010-10-25
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Skaņas un gaismas aparatūras piegāde un uzstādīšana Līgatnes novada kultūras namam
2010-06-18
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Kulturālā vidē - kulturāls cilvēks
2011-07-20
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Norādes zīmes Vaives pagastā
2011-09-10
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Daudzveidīgas infrastruktūras pieejamība Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā
2011-06-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Kalnvēveru ēkas glābšana, renovācija un funkcionalitātes uzlabošana
2012-05-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi objektā Ellīte Lielā
2012-01-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pils parka sabiedriskā WC vienkāršota rekonstrukcija Vecpiebalgas muižā
2011-07-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Futbola laukuma izveide un inventāra iegāde
2011-09-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Amatu māja Amatas novadā
2011-08-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Brīvā laika pavadīšanas centra izveide Amatas novada Ģikšu ciematā
2011-08-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Sētas un aprīkojuma iegāde bērnudārza sporta un rotaļu laukumam Melbāržos
2011-08-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pamatlīdzekļu iegāde tautas slēpojuma Apkārt Alaukstam un velo sacensību ALAUXC trašu kvalitatīvas sagatavošanas, uzturēšanas un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai
2011-10-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Distanču slēpošana iegāde veselīgas atpūtas iespēju dažādošanai Līgatnes novadā
2011-09-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Telpu rekonstrukcija amatnieku centra izveidei
2010-09-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Radošo darbnīcu izveide
2011-06-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pakalpojumu pieejamība, sasniedzamība un kvalitāte iedzīvotājiem visā biedrības Cēsu rajona lauku partnerība teritorijā
2011-08-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Nītaures pagasta publiskās pirts vienkāršotā rekonstrukcija un pilnveidošana Amatas novadā
2012-04-10
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Īstajā laikā, īstajā vietā!
2011-09-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Jaunpiebalgas novada domes ēkas rekonstrukcija, nodrošinot pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām
2011-07-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Dienas centra Žēlsirdība izveide Raunā
2011-09-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Vides rekāmas, ziņojumu, informācijas un afišu stabi Cēsu rajonā
2011-06-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Saimes mājas ārējās kanalizācijas atjaunošana ar videi draudzīgām tehnoloģijām
2011-09-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Meža īpašnieku biedrības Dižsils attīstības veicināšana
2011-10-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Informācijas tehnoloģiju, programmatūras un aprīkojuma iegāde Zosēnu krājaizdevu sabiedrībai
2011-09-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Līgatnes Centra kapu kapličas vienkāršota renovācija
2011-08-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
E. Viedenbauma memoriālā muzeja teritorijas labiekārtošana 1. kārta
2011-10-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Kabineta flīģeļa iegāde kultūras akivitāšu kvalitātes uzlabošanai Raunas pagastā
2011-08-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Aprīkojuma iegāde kultūras un izglītības pasākumu piedāvājuma uzlabošanai, kultūras saglabāšanai un attīstībai
2011-09-15
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Lauku vides serviss
2011-06-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pašvaldības autoceļa Āraišu baznīca - Dzērves rekonstrukcija posmā no 0.00 km - 0.460 km (nobrauktuve uz kapiem)
2012-04-02
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Skujenes ciemata centra publiskās teritorijas labiekārtošana Amatas novadā
2012-06-04
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Auciema ezera teritorijas labiekārtošana, kultūras objektu būvniecība
2011-09-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Gulberes ezera publiskās peldētavas labiekārtošana 1. kārta
2011-03-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Ezeru zivsaimniecības nozares popularizēšana ar tūrisma programmas par Āraišu ezera zivsaimneicības vēsturi starpniecību
2011-05-15
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Pasākumi zivju slāpšanas novēršanai Gaujas baseina publiskajās ūdenstilpnēs
2011-11-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Vecpiebalgas novada zivsaimniecības infrastruktūras un bioloģisko resursu attīstība
2011-05-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Zivju ceļš uz Anfabrikas slūžām Līgatnes upē
2011-07-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Sajūti lašu nārstu
2011-05-15
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Makšķerēšanas, tūrisma, aktīvās atpūtas un informācijas centra Pielekšu pārceltuve izveide
2011-07-15
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Alternatīvu pieeju izmantošana zivju resursu aizsardzībā
2011-11-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Jauna aktīvās atpūtas un tūrisma produkta izveide atpūtas kompleksā Laimes ligzda
2011-10-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Zivsaimniecības pakalpojumu attīstība un tūristu aktivitāšu dažādošana Līgatnes novadā un Gaujā
2011-07-15
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Tu neesi viens!
2011-01-03
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Tavas intereses, hobiji, brīvais laiks - tavam priekam
2010-11-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Jaunpiebalgas vecās kapsētas mūra atjaunošanas II kārta
2011-01-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Infrastruktūras pilnveidošana un aprīkojuma iegāde pakalpojumu efektivitātes paaugstināšanai
2010-10-21
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Veselā miesā - vesels gars
2010-12-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana Kaives medību kluba medību saimniecībā
2011-01-03
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Aprīkojuma iegāde radošās darbnīcas IELĀPS izveidošanai Liepas pagastā
2010-12-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pasniedz roku
2011-01-10
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Latviešu tautas tērpu, pastalu iegāde Taurenes pirmskolas un pamatskolas deju kolektīviem
2010-11-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Vides biedrība Krūzes attīstība latviskā dzīvesveida popularizēšanai
2011-02-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pašvaldības ceļu Rāgažas - Roznēni - Gailīši un Roznēni - Mazroznēni rekonstrukcija
2010-11-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Brīvnieku takas labiekārtošana
2011-01-10
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Tūrisma inventāra iegāde
2010-11-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Zivju nārsta vērošanas taka
2011-01-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Tautas zvejniecības aroda muzejs
2011-02-01
Fonds:EZF
Vairāk informācijas
Pļavas pie skolas labiekārtošana
2010-02-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Skani, mans novads!
2010-02-10
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Jauniešu Centra darbības nodrošināšana
2010-03-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pusceļa mājas
2010-03-10
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Pieejamības kvalitātes uzlabošana Melānijas Vanagas muzeja krājumam Amatas novadā
2010-02-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Kultūras pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Priekuļu novadā
2010-01-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
Senais latgaļu tērps Amatas novadā
2010-05-01
Fonds:ELFLA
Vairāk informācijas
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    LEADER konkursa 3.kārtas rezultāti.   CRLP piedalās starptautiskā konferencē!.   CRLP organizē pieredzes apmaiņas braucienu!.   
Pieteikties jaunumiem