PARTNERĪBA »  Pārskati
 
Drukāt

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai

Lauku attīstības programmas pasākuma un Rīcības programmas pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei, teritorijas aktivizēšanai un vietējās attīstības stratēģijas atjaunošanai un tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktību.

Pasākums tiek īstenots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 185 (Rīgā 2011.gada 8.martā (prot. Nr.14 30.§) "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai".

Lai saņemtu atbalstu turpmākajiem kalendāra gada ceturkšņiem, vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā šādus dokumentus (atsevišķi par Lauku attīstības programmas pasākumu un Rīcības programmas pasākumu): 
13.1. katra kalendāra gada ceturkšņa pēdējā mēneša pirmo piecu darbdienu laikā – tāmi par šo noteikumu 4.punktā minētajām aktivitātēm nākamajam ceturksnim (2.pielikums) (turpmāk – tāme). Ja tāmi iesniedz papīra formā, dienestam nosūta tāmes elektronisko versiju; 
13.2. katra kalendāra gada ceturkšņa pirmo 10 darbdienu laikā – pārskatu par īstenotajām aktivitātēm un apgūto finansējumu iepriekšējā ceturksnī (3.pielikums) (turpmāk – pārskats). Ja pārskatu iesniedz papīra formā, dienestam nosūta pārskata elektronisko versiju. Pārskatam pievieno: 

2012. gada tāmes un pārskati

 

2011. gada tāmes un pārksati

ELFLA ELFLA EZF EZF
TĀME PĀRSKATS TĀME
PĀRSKATS
1. cet tāme 1. cet pārskats 1. cet tāme
1. cet pārskats
       
       
ELFLA 4. cet. tāme  Atskaite_ELFLA_2011_4.cet_parskats.xls EZF 4. cet. tāme Atskaite_EZF_2011_4.cet_parskats.xls
Pievienotie dokumenti:
Tame_ELFLA_2011_4cet_tames_grozijumiem.xls
Tame_EZF_2011_4cet_tames_grozijumiem.xls
Atskaite_ELFLA_2011_4.cet_parskats.xls
Atskaite_EZF_2011_4.cet_parskats.xls
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    #WILDWONDERS Uzsākts starptautisks projekts SAVVAĻAS BRĪNUMI - WILD WONDERS.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem