PARTNERĪBA
 
Drukāt

Cēsu rajona lauku partnerība

Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus, un kas ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves, darba vides attīstību un pilnveidošanu. 

Darbības teritorija - Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Raiskuma pagasts.

Mērķis - attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un ilgspējīgu Cēsu rajona lauku teritoriju, kurā dzīvot un atgriezties. 

Partnerības darbība balstās uz Vietējās attīstības stratēģiju, kas ir detalizēts plāns, izstrādāts, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības rīcības un prioritātes:

1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana.

2. Dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

3. Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība.

Vietējā attīstības stratēģija tiek īstenota atklātu projektu konkursu veidā, regulāri izsludinot projektu iesniegumu pieņemšanu.

Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF).

Partnerība ir atvērta organizācija - iesaisties, līdzdarbojies, piedalies!

 

Cēsu rajona lauku partnerība - partneris taviem projektiem!

 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    #WILDWONDERS Uzsākts starptautisks projekts SAVVAĻAS BRĪNUMI - WILD WONDERS.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem