AKTUALITĀTES »  Konkursi
 
Info!!! LEADER Konkursa 5.kārta.

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta  plānota 2019.gada sākumā.

Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" izsludina Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu 2.6. rīcībā.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 10.oktobra – 10.novembrim.

 

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums

Lasīt vairāk...
2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 5 347.49 EUR

Rīcības mērķis:

Attīstīt teritorijā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.

 

Plānotās darbības:

1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

2. vides

Lasīt vairāk...
2012. gada LEADER konkurss.

Rīcību detalizēti apraksti, metodoloģija un skaidrojumi, vērtēšanas kritēriji un projektu iesniegumu formas atrodamas zemāk sadaļā pie katras rīcības apraksta.

Projektu konkurss \"Sabiedrība ar dvēseli 2011\".

Cēsu rajona lauku partnerība izsludina projektu konkursu \'\'Sabiedrība ar dvēseli 2011\'\', kurā tiks atbalstīti 15 sabiedriska labuma projekti, kas saņems finansējumu līdz 350Ls, kas ir 50% no kopējām projekta izmaksām. Projektiem jānodrošina līdzfinansējums.

 

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privāto iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedriskā darbā, paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti infrastruktūras un sociālajā jomā, tādejādi dodot

Lasīt vairāk...
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    #WILDWONDERS Uzsākts starptautisks projekts SAVVAĻAS BRĪNUMI - WILD WONDERS.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem