AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
2.2. RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 65 080,12 LVL.

Mērķis: 
Dažādot sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Plānotās darbības:
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu

Lasīt vairāk...
2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 48 000,00 LVL.

Mērķis: 
Veicināt sociālo, sadzīves, saimniecisko, izglītības, veselības un citu vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Plānotās darbības:
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pakalpojums ir atbilstoši personas

Lasīt vairāk...
2.5. RĪCĪBA – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 72 000,00 LVL

Rīcības mērķis:
Veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, ekonomiskajai darbībai un brīvā laika pavadīšanai. 

Plānotās darbības:
1. vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība

Lasīt vairāk...
2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība .

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 57 684,55 LVL.

Rīcības mērķis:
Attīstīt teritorijā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.

Plānotās darbības:
1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);
2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma

Lasīt vairāk...
Izsludināts 2012. gada LEADER projektu konkurss.

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu sekojošās rīcībās:

1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 63 676,42 LVL).

1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai. 
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 36 000,00 LVL).

2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu

Lasīt vairāk...
Kļūsti par līderi nevalstiskā organizācijā - seminārs noslēdzies.

No 26. Līdz 27. martam Amatas novadā norisinājās seminārs „Kļūsti par līderi nevalstiskā organizācijā”. Semināru finansiāli atbalstīja Valsts Lauku tīkls, pasākums „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”, kā arī sadarbības partneris SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Semināru organizēja Cēsu rajona lauku partnerība un nodibinājumu „Agro centrs”.Seminārā piedalījās 20

Lasīt vairāk...
Kāpnes kreatīvām idejām - seminārs noslēdzies.

Veiksmīgi aizvadīts 4 dienu cikla seminārs „Četri pakāpieni līdz sava biznesa startam”. Seminārs norisinājās no 1. līdz 21. martam, semināra dalībniekiem tiekoties reizi nedēļā Priekuļos, „Agro centra” ēkā. Semināru finansiāli atbalstīja Valsts Lauku tīkls, pasākums „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā”, kā arī sadarbības partneris SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un

Lasīt vairāk...
Projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli 2012".

Cēsu rajona lauku partnerība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2012", kurā tiks atbalstīti 15 sabiedriska labuma projekti, kas saņems finansējumu līdz 80% no projekta izmaksām jeb līdz 560,- Ls.

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privāto iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedriskā darbā talku vai darba grupu veidā, paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti

Lasīt vairāk...
Plānotais 2012. gada LEADER konkurss.

Cēsu rajona lauku partnerības Padome 16. marta sapulcē pieņēma lēmumu par LEADER 2012. gada konkursa kārtas izsludināšanu aprīlī ar projektu iesniegšanas laiku maijā/jūnijā. Precīzi datumi būs zināmi pēc projektu konkursa oficiālas izsludināšanas laikrakstā "DRUVA". Lūdzu sekojiet līdzi jaunumiem. 

Ar saistošo likumdošanu un projektu iesnieguma veidlapām var iepazīties sadaļā: PROJEKTI - 

Lasīt vairāk...
Mācības "Kļūsti par LĪDERI nevalstiskā organizācijā".

PIETEIKUMA ANKETA

Lai veicinātu izpratni un motivāciju veidot jaunas nevalstiskas organizācijas tiek organizēts kurss „Kļūsti par līderi nevalstiskā organizācijā”
Šī kursa mērķis ir iepazīstināt auditoriju ar nevalstiskas organizācijas pamatprincipiem veicinot pamata prasmes veidot komandu, kas kopīgi realizē mērķus izstrādājot kādu vietējās attīstības projektu. 
- Ģenerējot kopīgas  idejas un risinājumus problēmu risināšanai;
- Sniedzot

Lasīt vairāk...
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem