AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Atbalstam patriotiskāko Dižprojektu!.

Sveicināti!

Vai projekts - "Nacionālo partizānu bunkura iekārtošana" būs galvenās balvas Dižprojekts 2013 ieguvējs? Lai tā būtu - atbalstam projektu! 

Dižprojetku variet atrast un nobalsot sociālajos tīklos, kur varat aicināt savējos atbalstīt (iesakot citiem vai laikojot (like funkcija facebook.com).
Balsojam par patriotiskāko Dižprojektu par godu Latvijai!
Par projektu:
LLF mājas lapā: 

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" atkārtoti izsludina iepirkumu līdz 2013.gada 18.decembrim pētījuma veikšanai.

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”  iepirkuma procedūras

pētījumam „Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai”

                               nolikums                                   

 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. CRLP 2013/10)

 

Cēsis 2013

 

  1. 1.      Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un informācija par pasūtītāju.

 

1.1.Iepirkuma procedūras identifikācijas

Lasīt vairāk...
Izsludināts 2013. gada LEADER projektu konkurss.

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu sekojošā rīcībā:

 

1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 9 451.38 LVL).

 

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 317.

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" izsludina Lauku attīstības programmas atbalsta ieviešanu 1.3. rīcībā.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 09.decembra – 2014.gada 08.janvārim.

 

7. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 9 451.38 LVL

 

Projektu

Lasīt vairāk...
1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 9 451.38 LVL

Mērķis: 
Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Plānotās darbības:
3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādeitai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai,

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība "izsludina pieteikšanos iepirkuma pētījuma veikšanai..

 

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”  iepirkuma procedūras

pētījumam „Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai”

                                 nolikums                                   

 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. CRLP 2013/10)

 

Lasīt vairāk...
Noslēdzies projekts "Youth for - Youth".

 

10.oktobrī ar starptautisku konferenci Vepriai ciematā (Lietuva) noslēdzās LEADER Baltijas valstu projekts „Youth for – Youth”, kas tika īstenots no 2012.gada oktobra.

Konferencē piedalījās projekta organizatori – Ukmerges reģiona vietējās rīcības grupa, Cēsu rajona lauku partnerība un Polvas partnerība, kā arī projekta dalībnieki un lūgtie viesi, prezentējot organizācijas un

Lasīt vairāk...
Izsludināts 2013. gada LEADER projektu konkurss..

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas sekojošā rīcībā:

2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība. (Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 10 562.95 LVL).

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" izsludina Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu 2.6. rīcībā..

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 13.oktobra – 13.novembrim

 

5. kārtā pieejamais publiskais finansējums

Lasīt vairāk...
2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība .


Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 10 562.95 LVL.

Rīcības mērķis:

Attīstīt teritorijā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.

 

 

Plānotās darbības:

1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

2.

Lasīt vairāk...
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Aicinām pieteikties semināram mājražotājiem - “No vēsturiskā mantojuma līdz inovācijām nākotnes laukos”.   Aicinām pieteikties izbraukuma semināram projekta "Mājražošanas Jaunrade" ietvaros.   Informatiīvs seminārs LEADER 7.kārta.   
Pieteikties jaunumiem