AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Projekta „Youth for – Youth” dalībnieki tiekas otrajā nometnē Lietuvā.

Laikā no 2013.gada 28.aprīļa līdz 4.maijam norisinājās otrā Baltijas valstu nometne projekta „Youth for – Youth” ietvaros. Šoreiz dalībnieki tikās Lietuvā Vepriai un Ukmergē, jo kārta bija pienākusi „Ukmerges reģiona vietējās rīcības grupai” uzņemties organizatoru lomu.

Nometnes grafiks bija noslogots ar mēģinājumiem un uzstāšanos. Kā jau ierasts, tikām dalīti grupās,

Lasīt vairāk...
Apmācību seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem .

 „LEADER ass atbalsta pasākumi un biedrības „CĒSU RAJONA LAUKU PARTNERĪBA” darbības teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas kārtība

Norises laiks : 14.05.2013. plkst. 16.00

Norises vieta: Cēsis, Jāņa Poruka iela 8, CATA, 223.kabinets

 

DIENAS KĀRTĪBA

 

„Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” projektu konkursa ELFLA 6.kārtā

Lasīt vairāk...
PIRMAIS LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS.

Jums ir iespēja piedalīties Pirmajā Latvijas lauku kopienu parlamentā!

7. jūnijā Preiļos norisināsies 1. Latvijas Lauku kopienu parlaments.

Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdzdalīgas demokrātijas un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanu un tā mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā

Lasīt vairāk...
Veidojam tiltus nākotnei, LEADER pasākums Briselē.

Eiropas Lauku tīkla ietvaros  ap 450 dažādu  valstu partnerību , ministriju un maksājumu aģentūru pārstāvju  satikās  aprīlī pasākumā  Beļģijā Briselē, lai  runātu par paveikto, esošo  un turpmāko Lauku attīstības plānu   LEADER programmas ietvaros.

Divas dienas dalībnieku auglīgas diskusijas norisinājās gan konferenču zālē, darba telpās, uz skatuves un kuluāros. No Latvijas

Lasīt vairāk...
Izsludināts 2013. gada LEADER projektu konkurss.

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu sekojošās rīcībās:

1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 25 000,00 LVL).

1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai. 
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 21 000,00 LVL).

 

2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" izsludina Lauku attīstības programmas atbalsta ieviešanu 1.3., 1.4., 2.2. un 2.3. rīcībās.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 22.aprīļa -22.maijam.

 

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 184 837.58  LVL.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz

Lasīt vairāk...
1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana..

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 25 000,00 LVL

Mērķis: 
Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Plānotās darbības:
3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādeitai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā

Lasīt vairāk...
1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai..

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 21 000,00  LVL.

Mērķis: 
Uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošana, lauku iedzīvotāju nodarbinātības saglabāšanai un dažādošanai, tradicionālās uzņēmējdarbības saglabāšanai, jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Plānotās darbības:
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības vides

Lasīt vairāk...
2.2. RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem..

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 96  837.58   LVL.

Mērķis: 
Dažādot sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Plānotās darbības:
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību

Lasīt vairāk...
2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem..

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 42 000,00 LVL.

Mērķis: 
Veicināt sociālo, sadzīves, saimniecisko, izglītības, veselības un citu vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

 

Plānotās darbības:
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pakalpojums ir atbilstoši personas saimnieciskajai

Lasīt vairāk...
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projektu konkursa 6.kārtas rezultāti..   Informācija par iesniegtajiem projektiem 5.kārtā.   Informācija par iesniegtajiem projektiem 6.kārtā.   
Pieteikties jaunumiem