AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 43 296.25 EUR

Mērķis:

Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

Plānotās darbības:

3.1.aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai

Lasīt vairāk...
2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs:  20 124.28 EUR

Mērķis:

Dažādot sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko

Lasīt vairāk...
2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 45 136.65 EUR

 Mērķis:

Veicināt sociālo, sadzīves, saimniecisko, izglītības, veselības un citu vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu kvalitāti pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

 

 

Plānotās darbības:

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pakalpojums

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" izsludina Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanu 2.6. rīcībā.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014.gada 07.aprīļa – 07.maijam.

 

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums

Lasīt vairāk...
2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība .

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 14 865.69 EUR

Rīcības mērķis:

Attīstīt teritorijā esošo un iespējamo tūrisma un zivsaimniecības potenciālu.

 

Plānotās darbības:

1. tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem (attiecināmas jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas, būvmateriālu iegādes, pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas, publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanas un vispārējās izmaksas);

2. vides

Lasīt vairāk...
Aicinām pieteikties MĀJRAŽOTĀJUS un MAZOS RAŽOTĀJUS.

Aicinām pieteikties, esošos un topošos, MĀJRAŽOTĀJUS un MAZOS RAŽOTĀJUS dalībai projektā "ABC vietējiem ražotājiem"!

Īstenojot iecerēto, plānotas vietējo ražotāju tikšanās, tirdziņi, pasākumi produkcijas atpazīstamības iegūšanai, vietējā zīmola sagatavošana, dalība starptautiskā izstādē - gadatirgū Gulbenē 2014.gada septembrī , arī pieredzes apmaiņa Latvijā, Lietuvā, Čehijā.

14.februārī pl.11.00 CATA 223.telpā aicinām bijušā Cēsu rajona mazos

Lasīt vairāk...
Atbalstam patriotiskāko Dižprojektu!.

Sveicināti!

Vai projekts - "Nacionālo partizānu bunkura iekārtošana" būs galvenās balvas Dižprojekts 2013 ieguvējs? Lai tā būtu - atbalstam projektu! 

Dižprojetku variet atrast un nobalsot sociālajos tīklos, kur varat aicināt savējos atbalstīt (iesakot citiem vai laikojot (like funkcija facebook.com).
Balsojam par patriotiskāko Dižprojektu par godu Latvijai!
Par projektu:
LLF mājas lapā: 

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" atkārtoti izsludina iepirkumu līdz 2013.gada 18.decembrim pētījuma veikšanai.

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība”  iepirkuma procedūras

pētījumam „Vietējās attīstības stratēģijas (VAS) ieviešanas gaita un  pienesums biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” darbības teritorijas attīstībai”

                               nolikums                                   

 

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. CRLP 2013/10)

 

Cēsis 2013

 

  1. 1.      Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs un informācija par pasūtītāju.

 

1.1.Iepirkuma procedūras identifikācijas

Lasīt vairāk...
Izsludināts 2013. gada LEADER projektu konkurss.

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu sekojošā rīcībā:

 

1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 9 451.38 LVL).

 

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 317.

Lasīt vairāk...
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" izsludina Lauku attīstības programmas atbalsta ieviešanu 1.3. rīcībā.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 09.decembra – 2014.gada 08.janvārim.

 

7. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 9 451.38 LVL

 

Projektu

Lasīt vairāk...
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem