AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
LEADER 2012 projektu konkursa rezultāti.  Drukāt

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” un 3. kārtas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un projektu atbilstība vai neatbilstība vietējai attīstības stratēģijai:

Rīcība 1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 63 676.42Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums
1.3-9 Kaspars Heislers-Celms Slīpes pils dravas sakārtošana Amatas novads, Nītaure, Slīpe 4289.80 12.00 Atbilst
1.3-6 Inese Bruņiniece Jaunas-atbilstoši mūsdienu apstākļiem iekārtotas, liellopu novietnes celtniecība Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, "Lejas-dukuļi" 10000.00 11.00 Atbilst
1.3-4 Ilmārs Oļehnovičs Lauku olu ražotnes izveide Vaives pagastā "Kalna Irbītēs" Cēsu novads, Vaives pagasts, Kalna Irbītes 5080.00 10.38 Atbilst
1.3-7 SIA "Jaunmeķeļi" Krūmmelleņu pārstrāde SIA Jaunmeķeļi Vecpiebalgas pagasts, Dzērbenes pagasts, "Jaunmeķeļi" 9900.00 10.25 Atbilst
1.3-8 ZS Jaunpauļi Pamatlīdzekļu iegāde saimniecības attīstībai Priekuļu novads, Veselavas pagasts, "Jaunpauļi" 1001.98 10.00 Atbilst
1.3-2 ZS Ķingas ZS Ķingas maizes ceptuves konkurētspējas veicināšana Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, ZS Ķingas 2793.17 9.88 Atbilst
1.3-5 Artis Kerpe Latvijas zemniecību atzimšana Cēsu novads, Vaives pagasts, "Purteteri" 875.00 9.63 Atbilst
1.3-1 SIA "Jaunmeķeļi" Krūmmelleņu ražošana SIA Jaunmeķeļi Vecpiebalgas pagasts, Dzērbenes pagasts, "Jaunmeķeļi" 10000.00 9.25 Atbilst
1.3-3 ZS Kaņepes Ruļļu preses iegāde ZS Kaņepes darbības attīstībai un saglabāšanai Amatas novads, Skujenes pagasts, Kaņepes 5411.07 9.13 AtbilstPubliskā finansējuma summa: 49351.02
Pieejamais finansējums: 63676.42
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): 14325.40
Rīcība 1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 36000.00Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums
1.4-3 ZS Upenes Vietējo ražojumu produkcijas tirdzniecības kioska izveide Augšlīgatnē Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, "Ramatas", Augšlīgatne 8400.00 16.13 Atbilst
1.4-6 Līgatnes novada dome Līgatnes zaļais tirgus Līgatnes novads, Līgatnes, Dārza iela 4a 8189.86 15.88 Atbilst
1.4-7 Jaunpiebalgas novada dome Jaunpiebalgas novada tirzniecības vietas- tirgus laukuma labiekārtošana Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Gaujas iela 17A 12765.16 15.13 Atbilst
1.4-2 Raunas novada dome Tirgus galdiņu izgatavošana un piegāde vietējo tirgu izveidošanai Raunas novadā Raunas novads, Raunas pagasts, Valmieras iela 1A 2400.00 15.00 Atbilst
1.4-1 Biedrība Viens otram un Piebalgai Piebalgas produktu iesaiņojuma dizaina studija Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts, Vectenclavas 5609.74 14.00 Atbilst
1.4-4 Valmieras Amatnieku parka fonds Iniciatīvas veicināšana centra IELĀPS kapicitāte paaugstināšana Priekuļu novada Liepas pagastā Priekuļu novads, Liepas pagasts, Rūpnīcas iela 3 8820.00 13.00 Neatbilst
1.4-5 Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Direktora kabinets radošām apspriedēm Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Dārza iela 12 3466.76 11.50 NeatbilstPubliskā finansējuma summa: 49651.52
Pieejamais finansējums: 36000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -13651.52


Rīcība 2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 65080.12Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums
2.2-15 Vecpiebalgas novada pašvaldība Nodarbību telpu izveide jaunatnes iniciatīvas centrā "Balgas Strops" Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Gaismas iela 4 8167.73 13.25 Atbilst
2.2-6 Biedrība "Vējsaule" Kultūras izglītības un sporta parka "Paaudžu pakāpieni" izveide Amatas novada Nītaures pagastā Amatas novads, Nītaures pagasts, Mālpils iela 6 10654.34 13.13 Atbilst
2.2-1 Raunas novada dome Sporta laukuma labiekārtošana Drustu ciemā, Raunas novadā Raunas novads, Drustu pagasts, Skolas iela 17 10500.00 13.13 Atbilst
2.2-21 Valsts aģentūra "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs" Interjera atjaunošana un jaunas ekspozīcijas izveide "Kalvēveru" dzīvojamā mājā Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Muzejs "Vēver" 6589.00 13.00 Atbilst
2.2-5 Nodibinājums Brunis Nacionālo partizānu bunkura iekārtošana Amatas novads, Drabešu pagasts, "Amadas" 1549.79 12.88 Atbilst
2.2-16 Amatas novada pašvaldība Rotaļu laukuma izveide Amatas novada pagastos Drabešu, Skuejenes, Amatas, Nītaures pagasti 8971.46 12.88 Atbilst
2.2-12 Jaunpiebalgas novada dome Tautas tērpu iegāde Jaunpiebalgas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam "Piebaldzēni" Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Gaujas iela 2A 6457.95 12.88 Atbilst
2.2-3 Biedrība "Orientēšanās klubs Meridiāns" Orientēšanās sporta pieejamības nodrošināšana Cēsu rajona lauku partnerības teritorijas iedzīvotājiem Priekuļu novads 4550.99 12.88 Atbilst
2.2-22 Biedrība "Kristera Serģa motoklubs" Mototrases "Ezerkalni" labiekārtošana Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Ezerkalni 14000.00 12.75 Atbilst
2.2-24 Pārgaujas novada pašvaldība Raiskuma vasaras estrāde Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Raiskuma muižas parks 10500.00 12.63 Atbilst
2.2-23 Priekuļu novada pašvalība Profesionālās mākslas pieejamības uzlabošana Priekuļu novadā Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļu kultūras nams 10496.97 12.50 Atbilst
2.2-2 Biedrība Ziemeļvidzemes atlētu savienība Citius-altius-fortius Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Auciems,dzīvojamā māja-klubs 5781.58 12.50 Atbilst
2.2-9 Biedrība Līgatnes sporta klubs Kalnu velosipēdu iegāde veselīgas aktīvas atpūtas iespēju dažādošanai Līgatnes novads Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, Līgatnes novada Sporta centrs, Augšlīgatne, LV-4108 12587.21 12.25 Neatbilst
2.2-13 Biedrība "Mednieku klubs Veselava" Medību saimniecības infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošanai Priekuļu novads, Veselavas pagasts, Mednieku kluba teritorija 7348.91 12.13 Neatbilst
2.2-18 Vecpiebalgas novada pašvaldība Slātaviešu tautas tērps-kora "Vecpiebalgas muiža" godatērps Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, "Pils" 3524.00 12.00 Neatbilst
2.2-4 Cēsu novada seno deju atbalsta biedrība "Magnolija" Dejas solī... Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Selakcijas iela 6A 3204.00 11.63 Neatbilst
2.2-8 Biedrība Attīstība JP Jaunpiebalgas ģimeņu atpūtas parka bērnu rotaļu laukuma izveidošana Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts, Br. Kaudzīša iela 10 13907.22 11.50 Neatbilst
2.2-11 Biedrība "Piebalgas Attīstībai" Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide "Meirēnos" Vecpiebalgas pagastā Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, "Meirēni" 12317.40 11.00 Neatbilst
2.2-10 Biedrība Parka iela 14 Kopīgs atpūtas brītiņš ikviena vecuma iedzīvotājiem Raunas novads, Raunas pagasts, Parka iela 14 12556.25 10.88 Neatbilst
2.2-7 Raiskuma izglītības un kultūras atbalsta biedrība Raiskuma kora tautastērpi Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Auciems, Alejas iela 2A, "Auciemskola" 2700.00 10.75 Neatbilst
2.2-20 Biedrība Jumis 2012 Tautas tērpi-deju kolektīvu izaugsmes iespējas Priekuļu novadā Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Selakcijas iela 6A 11977.20 10.63 Neatbilst
2.2-19 Biedrība Kultūra aTver Inventāra iegāde sabiedrisko kultūras aktivitāšu daudzveidošanai vietējiem iedzīvotājiem Cēsu novads, Vaives pagasts, Kalnas Krastiņi 12464.49 10.25 Neatbilst
2.2-14 Biedrība SK "Aisbergs06" Cēsu novada aktīvie un vispusīgie, kalnu slēpotāji Cēsu novads, Cēsis, Atpūtas iela 6, LV-4101 7999.04 9.75 NeatbilstPubliskā finansējuma summa: 198805.53
Pieejamais finansējums: 65080.12
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -133725.41


Rīcība 2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 48000.00Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums
2.3-8 Tatjana Jankovska Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Kultūrvēsturiskā objekta atjaunošana, saglabāšana un bērnu, jauniešu un pieaugušo cilvēku piesaistīšana aktīvam dzīves veidam Raunas novads, Raunas pagasts, Rīgas iela 24 2871.37 15.88 Atbilst
2.3-12 Priekuļu novada pašvalība Tik balts un tīrs Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Cēsu prospekts 1 1218.15 15.38 Atbilst
2.3-4 Nodibinājums "Raunas eveņģēliski luteriskā draudzes diakonijas centrs" Pansijas izveide saulainām vecumdienām Raunas vecajiem ļaudīm Raunas novads, Raunas pagasts, Valmieras iela 3 12600.00 15.13 Atbilst
2.3-7 Cēsu novada pašvaldība Kaķukroga ēkas apkārtnes labiekārtošana Vaives pagastā, Cēsu novadā Cēsu novads, Vaives pagasts, "Kaķukrogs" 10500.00 15.00 Atbilst
2.3-5 Cēsu novada pašvaldība Tualetes izbūve slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi" Cēsu novads, Vaives pagasts, Lejas Luksti 10500.00 14.88 Atbilst
2.3-11 Biedrība "Kristera Serģa motoklubs" Garāžas rekonstrukcija mototrasē "Ezerkalni" Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, Ezerkalni 14000.00 14.75 Atbilst
2.3-2 Līgatnes novada dome Līgatnes pagasta ambulances pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, Dārza iela 2-13, Augšlīgatne 10500.00 14.50 Atbilst
2.3-6 Amatas novada pašvaldība Stāvlaukuma izveide Ieriķu tūrisma servisa centra darbības pilnveidošanai Amatas novadā, Drabešu pagasts, Ieriķi 10500.00 14.38 Atbilst
2.3-10 Valsts aģentūra "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs" Jaunas "Vēveru" kultūrvēstures un dabas takas izveide Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Muzejs "Vēver", LV-4122 6255.00 14.38 Atbilst
2.3-1 Raunas novada dome Trenažieru zāles aprīkojums Raunas pagastā Raunas novads, Raunas pagasts, Rīgas iela 2 6104.81 14.25 Atbilst
2.3-3 Biedrība Andželas Brices slēpošanas un velobraukšanas klubs Esi vesels un aktīvs Amatas novads, Drabešu pagasts, "Jaunjūgas 3" 12562.15 12.63 Neatbilst
2.3-9 Meža īpašnieku biedrība "Paeglis" Malkas skaldīšanas mašīnas iegāde Meža īpašnieku biedrībai "Paeglis" Amatas novads, Nītaure pagasts, "Stallīši" 8378.72 11.75 NeatbilstPubliskā finansējuma summa: 105990.20
Pieejamais finansējums: 48000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -57990.20

Rīcība 2.5.RĪCĪBA – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 72000.00Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums
2.5-1 Biedrība Rideit Ride It Alauksts Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Raskumi 16574.06 15.25 Atbilst
2.5-4 Vecpiebalgas novada pašvaldība Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Alauksta estrāde 13748,73 14.63 Atbilst
2.5-2 Vecpiebalgas novada pašvaldība Pašvaldības ceļa Estrāde-Raskumi rekonstrukcija Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, ceļš Estrāde-Raskumi 17910.00 14.38 Atbilst
2.5-3 Vecpiebalgas novada pašvaldība Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Alauksta ezera Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, Estrāde 17955.00 14.25 AtbilstPubliskā finansējuma summa: 52439.06
Pieejamais finansējums: 72000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): 19560.94
Rīcība 2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 57684.55Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums
2.6-3 Biedrība "Zaļie amatnieki" Vēsturisko vienkoču zvejas laivu pētniecības un izgatavošanas meistardarbnīca Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, "Vienkoči" 17996.66 15.50 Atbilst
2.6-2 Biedrība “Sprīdīšu draugi” Sprīdīšu akvapasaule Amatas novads, Drabešu pagasts, "Apneri" 16293.29 15.38 Atbilst
2.6-6 IK Vēķu ezers Atpūtas vieta "Vēķu ezers" Amatas novads, Drabešu pagasts, Vēķi 11911.48 14.50 Atbilst
2.6-1 Raiskuma izglītības un kultūras atbalsta biedrība Auciema ezera teritorijas labiekārtošana, 2.kārta, kultūras objektu būvniecība Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, Auciemmuiža 18000.00 14.25 Atbilst
2.6-4 Kroketa klubs "SIG-LIG" Makšķerēšanas mācību centra izveide Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, "Ratnieki" 17846.03 11.75 Neatbilst
2.6-5 Mednieku klubs Drusti Veselīgas atpūtas vietas labiekārtošana pie Krogus ezera Raunas novads, Drustu pagasts, Krogus ezers 7433.64 11.50 Neatbilst
2.6-7 Aina Lauka Atpūtas vieta "Gauja" labiekārtošana Jaunpiebalgas novads, Zosēnu pagasts 900.00 0.00 NeatbilstPubliskā finansējuma summa: 90381.10
Pieejamais finansējums: 57684.55
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -32696.55
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem