AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Projektu konkurss "Sabiedrība ar dvēseli 2012".  Drukāt

Cēsu rajona lauku partnerība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2012", kurā tiks atbalstīti 15 sabiedriska labuma projekti, kas saņems finansējumu līdz 80% no projekta izmaksām jeb līdz 560,- Ls.

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju privāto iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedriskā darbā talku vai darba grupu veidā, paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti infrastruktūras un sociālajā jomā, tādējādi dodot labumu sabiedrībā kopumā un stiprinot iedzīvotāju grupu un organizāciju piederību un atbildību par savu dzīves vidi.

Projekta ietvaros saņemtais finansējums sedz materiālu, iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādi, infrastruktūras izveides, speciālistu pakalpojumu izmaksas (piemēram, elektriķis, santehniķis utml.), savukārt viss nepieciešamais darbs jāveic iesniedzējiem saviem spēkiem talku vai darba grupu veidā.

Līdzfinansējumu 20% (līdz 140,- Ls) apmērā no projekta kopējām izmaksām būs iespējams piesaistīt ar ziedojumiem, izmantojot interneta portālu - www.idejuarmija.lv/cesupartneriba/sabiedribaardveseli 

Projekta iesniedzēja pienākums ir piesaistīt atbalstītājus un popularizēt savu projektu, lai saņemtu pēc iespējas vairāk ziedojumus.

Konkursā var piedalīties:

- biedrības un nodibinājumi;

- fizisku personu neformālas grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji, taču vismaz vienai personai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējam jeb pašnodarbinātai personai;

Projekts tiek realizēts sekojošās atbalstāmajās teritorijās: Līgatnes pilsēta, Līgatnes, Amatas, Drabešu, Nītaures, Skujenes, Raunas, Drustu, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Veselavas, Raiskuma pagastos.

Konkursā var tikt atbalstīti sabiedriska labuma projekti jebkurā jomā, kas ir svarīga un aktuāla vietējai sabiedrībai vai kādai tās daļai, nevis atsevišķiem indivīdiem. Projektu tematika, īstenošanas veids (aktivitātes) un mērķauditorija netiek ierobežota, taču būtiski, lai projektā iesaistās pēc iespējas vairāk dalībnieku.

Projektu piemēri: atpūtas vietu izveidošana (pulcēšanās vietas izveide, sabiedriskās pirts remonts, soliņu uzstādīšana, peldvietas ierīkošana, ģērbtuves izveidošana utt.) vai sporta objektu labiekārtošana (volejbola laukuma izveidošana, BMX trases izveidošana, šķēršļu trases izveidošana, trenažieru zāles ierīkošana, dzīvnieku treniņu laukums utt.), mājas pagalma un tās apkārtnes labiekārtošana (jauna sporta vai bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, koplietojamās telpas remonts, jumta nomaiņa, koku, krūmu vai citu augu iestādīšana utt.) vietējas avīzītes izdošana, muzeja izveide, tautas tērpu izšūšana, jauniešu centra uzlabošana, grāmatas izdošana, mūzikas diska izdošana u.c.

Visiem konkursā atbalstītajiem projektiem ir iespējams pretendēt arī uz 2 naudas balvām par kopējo summu 700,- Ls.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 30. aprīlis  plkst. 18:00.

Papildu informācija un konsultācijas iespējams saņemt arī CRLP birojā Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 8, 300. kab. tālr. 26988213 vai santa@partneriba.lv

2011. gada realizēto projektu aprakstus var atrast sadaļā PROJEKTI - Sabiedrība ar dvēseli

Konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem