AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Finansiāla atbalsta piešķiršanas nolikums potenciālo LEADER projektu iesniedzēju dalībai semināros un konferencēs.  Drukāt

Ar mērķi sekmēt potenciālo LEADER projektu kvalitāti, tā veicinot arī efektīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, Cēsu rajona lauku partnerība piešķir finansiālu atbalstu potenciālo projektu iesniedzēju dalībai semināros un konferencēs, sedzot:
1. organizatora noteikto reģistrācijas un dalības maksu
2. transporta izmaksas līdz pasākuma norises vietai un atpakaļ (transporta noma, sabiedriskais transports un degviela) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi; 
3. viesnīcas izmaksas, kas nepārsniedz normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktās komandējumu izdevumu samaksas normas (izņemot gadījumu, ja pasākums ilgst vienu dienu un dalībniekiem ir iespēja tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā); 
4. ceļojumu apdrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi; 

Pieteikšanās kārtība:
1. potenciālais projektu iesniedzējs savlaicīgi nosūta uz e-pastu (cesis@partneriba.lv):
a.) iesniegumu par dalību pasākumā, norādot tā nepieciešamības pamatojumu par pasākuma saistību ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (4.pielikums);
b.) pasākuma organizatora ielūgumu vai dalības apstiprinājumu, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī (kopiju);
c.) pasākuma darba kārtību; 

2. Cēsu rajona lauku partnerības administrācija iespējami īsā termiņā izvērtē pieteikumu un potenciālajam pasākuma dalībniekam tiek nosūtīts rīkojums piedalīties atbilstošajā pasākumā (tikai pēc rīkojuma saņemšanas dalībnieks var saņemt finansiālu atbalstu par pasākumu). 

3. Pasākuma dalībnieks pats pieprasa rēķinus (ja nepieciešams), ar Cēsu rajona lauku partnerības rekvizītiem un noformētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām,, un Cēsu rajona lauku partnerība veic rēķinu samaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā. 

4. Pēc semināra vai konferences apmeklējuma dalībnieks iesniedz:
a.) pasākuma pārskatu (5.pielikums)
b.) oriģinālos rēķinus, čekus, ceļa zīmes;
c.) izdales materiālu kopiju (ja tādi ir);
d.) fotogrāfiju no pasākuma digitālā formātā (ja iespējams)

Finansiālais atbalsts tiek piešķirts fiziskai personai. 

Finansējums tiek piešķirts par dalību pasākumos Latvijā un ārvalstīs (bet ne vairāk kā pieciem deleģētiem pārstāvjiem vienā reizē un ne vairāk kā vienam pārstāvim no organizācijas vai institūcijas, ja pasākums notiek citā Eiropas Savienības dalībvalstī);

Finansējumu nevar saņemt par jau notikušiem semināriem vai konferencēm.

Finansējumu nevar saņemt dubultā, respektīvi, ja izmaksas finansē kāda cita organizācija vai institūcija (piem., pašvaldība, tūrisma aģentūra, cits ES projekts). 

NOLIKUMS

4.pielikums

5.pielikums
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem