AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli 2011" rezultāti.  Drukāt

“Skaisti dzīvot laukos neaizliegsi” - ir kļuvis par manu šī “Sabiedrība ar dvēseli” otrā gada vadmotīvu. Atskatoties uz padarīto varam priecāties, ka pamazām ir vērojama daudzu jautājumu sakārtošana gan vietējā, gan novadu līmenī, taču jāsaprot, ka visu nevar atrisināt vienā dienā, un ka katram sava roka jāpieliek. Projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2011” esam līdzfinansējuši 17 iedzīvotāju iniciatīvas projektus Cēsu, Līgatnes, Amatas, Raunas, Jaunpiebalgas, Priekuļu un Līgatnes novados, tādējādi aktivizējot iedzīvotājus un aicinot sakopt  vidi, kurā dzīvojam. Ir realizēti vairāki skaisti projekti, piemēram, Raunas audēju kopa uzaudusi brunčus un villaines, Drustu Piltiņkalnā uzstādīta jauna tualete un nojumei ielikti logi, Līvu ciemā labiekārtota pulcēšanās vieta, Āraišos noorganizētas Maizes dienas un izveidota Āraišu ezera apkaimes karte, Skujenē noorganizētas vasaras nometnes bērniem, Amatas skolā ierīkoti jauni sporta laukumi, Jaunpiebalgas baznīcā uzbūvēta invalīdu uzbrauktuve un vidusskolā uzstādīts skolas radio, Līgatnes Dārza ielas namā labiekārtots pagalms, Glābiet bērnus Liepas nodaļā iegādāta datortehnika, lai izdotu informatīvo izdevumu u.c.

Liels gandarījums par tiem, kuri pērn piedalījās projektu konkursā, saņēma finansējumu un arī šogad turpina iesākto, pilnveidojot apkārtējo vidi, rosinot citus iesaistīties, kopā darīt un dot sabiedrībai. 

Nākošajā gadā gribētos redzēt tikpat un vēl radošākus, skaistākus un interesantākus projektus, kas kalpotu sabiedrības labumam, un par kuriem projektu vadītājiem un dalībniekiem būtu milzīgs lepnums

Kopsavilkums par konkursu:

- iesniegto projektu skaits - 23

- atbalstīto projektu skaits - 17

- KNHM finansējums - Ls 5270

- iedzīvotāju līdzfinansējums - Ls 7560

 • cik cilvēku iesaistīti projektu realizēšanā - 318
 • cik cilvēku gūs labumu no projekta - 51500
 • žūrija: 
  • Māris Cīrulis,valdes priekšsēdētājs
  • Kristīne Zaķe, finanšu vadītāja
  •  Niko Opdams, KNHM pārstāvis Latvijā
 • apbalvotie projekti:
 • Āraišu kopienas karte”, vadītāja Elīna Kalniņa
 • “Vasaras nodarbības Skujenes bērniem”, vadītāja Sandra Slavišena-Dorša

Apbalvoto projektu apraksti:

Āraišu kopienas karte, vadītāja Elīna Kalniņa

Pielietojot britu labdarības organizācijas „Common Ground” radīto Parish maps metodi, kas atklāj vietas unikalitāti ar kopienas locekļu aktīvas līdzdalības palīdzību, Āraišu kopienas locekļi tika iesaistīti unikālas kartes tapšanā, kurā nozīmīgs bija katra Āraišu iedzīvotāja devums. Šis projekts ikvienam ļāva apzināties sevi kā vērtību un rosināja saliedēties. Tā bija pirmā reize Āraišu kopienas vēsturē, kad tās locekļi tik daudzskaitlīgā veidā iesaistījās sava ciema nozīmīguma definēšanā un tika rosināti apzināties ikviena kopienas locekļa būtisko nozīmību savas dzīves vietas un kopienas piederības un attīstības kontekstā. Taustāmais rezultāts – karte – ir pirmais solis pretim apziņai, ka paši iedzīvotāji ir spēks, kas veido Āraišus.

Vasaras nodarbības Skujenes bērniem, vadītāja Sandra Slavišena-Dorša

Skujenes pagasta iedzīvotāju neformāla iniciatīvas grupa ”Dvēseles darbi” Amatas novada Skujenes pagastā īstenoja projektu “Vasaras nodarbības Skujenes bērniem”, kurā, sadarbojoties Sandrai Slavišenai – Doršai, Jānim Doršam, Solvitai Krastiņai, Ingai un Ilzei Lazdiņām un 23 Skujenes bērniem, šovasar tika realizēta 21 radošo darbu nodarbība bērniem un izgatavoti 130 rokdarbi dažādās tehnikās, kā arī izveidota puķu dobe taureņa formā Skujenes centrā pie bērnu rotaļu laukuma. Projektam līdzfinansējumu nodrošināja fonda “Dzīvības vērtība” vadītāja P.J.Elkins. Projekta veiksmīgās iestrādes, iegādātie rokdarbu materiāli, attīstošās spēles un grāmatas turpmāk būs pieejamas Skujenes tautas nama rokdarbu telpā, kurā nākotnē tiks veidota “Ģimenes atbalsta rokdarbu studija”.

Ar citiem Sabiedrība ar dvēseli 2012 projektiem var iepazīties sadaļā PROJEKTI

Māris Cīrulis, valdes priekšsēdētājs
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem