AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Konference SEE LEADER.  Drukāt

Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” pārstāvji no 19.-23. novembrim piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē par LEADER pieejas praktisko un teorētisko nozīmi Dienvidaustrumu Eiropā, kas notika Opatijā. Konferenci organizēja Horvātijas LEADER tīkls un Slovēnijas lauku attīstības biedrība iesaistot vietējās rīcības grupas (VRG). Konferencē piedalījās pārstāvji no 14 valstīm, lai dalītos pieredzē par LEADER pieejas attīstību un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku politikas veidošanā, kā arī, lai sagatavotos nākamajam 2021. – 2027. gada plānošanas periodam. Konferenci atklāja zemkopības ministre M. Vučkovič, norādot LEADER projektu pozitīvo pienesumu Lauku attīstības programmas realizācijā.

Konference notika 3 dienas, kuras ietvaros piedalījās LEADER jomas eksperti Natālija Bogdanova (Belgradas Universitātes Lauksaimniecības fakultāte), Yves Champetier (AEIDL - Eiropas Vietējās attīstības informācijas asociācija), Karolina Jasinska - Muehleck (Eiropas Komisija), Pedro Brosei ( FARNET / Eiropas Komisija), prof. dr. Paskāls Čevaljers (Pāvila-Valērija universitātes Humanitāro un vides zinātņu fakultāte), Krzysztof Kwater (Polija vietējo rīcības grupu asociācija), Bojana Markotic Krstinic (Horvātijas LEADER tīkls), prof. dr., Alešs Zidars (Slovēnijas lauku attīstības tīkls), Gustavs Nemes (Ungārijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas un reģionālo pētījumu centrs), Marija Roglić (Monpeljē Universitātes Vadības fakultāte) u.c.. Vairāki eksperti uzsvēra multifondu pieejas lomu LEADER aktivitāšu īstenošanā. Bija iespēja arī apmeklēt četrus interesantus pieredzes apmaiņas pasākumus - vienu Eno gastronomisko tūri, Jūras mantojuma tūri, Kultūras mantojuma tūri un Labākās prakses tūri Slovēnijā, kuras ietvaros arī CRLP pārstāvji devās uz Kultūras mantojuma un Slovēnijas tūri. Konferences ietvaros notika arī diskusijas, kur ar savu labo praksi dalījās arī viena no Latvijas VRG Lauku partnerības Sēlija, kura prezentēja projektu “Sēlijas salas”.

Jārēķinās, ka lauku politika pēc 2020. gada saskarsies ar dažādiem izaicinājumiem. Nākotnē ļoti liela loma jāpievērš lauku ekonomiskajai dzīvotspējai un izturībai gan pret klimata izmaiņām, gan arī lauku teritoriju nākotnei – izaugsmei, darba vietām, paaudžu maiņām kā arī vietas potenciāla izmantošana attīstībai. Lauku telpas attīstību galvenais virzītājspēks, ir cilvēki. Cilvēki, kuriem ir kopīgas vajadzības, kopīgi mērķi un pats svarīgākais, vēlme rīkoties, lai kādu vietu radītu par lielisku dzīvošanai, strādāšanai un atpūta. Šajā aspektā LEADER programmai ir milzīga loma un nākamajā plānošanas periodā tikai pieaugs t.sk. multifondu pieeja caur LEADER. Šeit ļoti būtiski domāt par VRG kapacitāti un investīcijām cilvēkkapitālā, ko norādīja arī lielāka daļa eksperti. . Galvenā atšķirība starp agrāko LEADER pieeju un SVVA ir integrētāka pieeja un daudzveidīgs finanšu modelis, ko veido publisko, privāto un nevalstisko sektoru sadarbībā izstrādātas un īstenotas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas – daudznozaru stratēģiskie plāni, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību un kas izstrādātas balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņotas ar kopējām attīstības prioritātēm.

Šādas konferences, tikšanās ar līdzīgi domājošajiem ir būtiskas, vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka vairākās dalībvalstīs šāda veida programmā ir daudz lielāka pieredze kā Latvijā un tas pierāda LEADER dzīvotspēju. SVVA kā LEADER metode dod iespēju dalībvalstīm attīstīt savas teritorijas daudz iekļaujošākā, ilgtspējīgākā un integrētākā veidā. Lai radītu lielāku ietekmi, SVVA laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam būtu jāparedz pietiekami finanšu līdzekļi. Būtiski palielināt informētību par LEADER un tā lomu lauku politikas veidošanā.

Kopumā katrā no dalībvalstīm, kas prezentēja LEADER pieejā sasniegto, iezīmējās būtiski faktori – vietas potenciāls, cilvēkresursi, kas neaizplūst, tautsaimniecības veicināšana un attīstība. LEADER ne tikai Latvijā, bet arī citās dalībvalstīs ir sasniegti rādītāji, kas uzlabo katru no minētājiem faktoriem un ir būtiski kopējās attīstības politikas veidošanā. Citviet ES LEADER pieejas īstenošanai tiek novirzīts lielāks finansējums, kā Latvijā un LEADER pierādījis, ka tas kopumā uzlabo attīstību un ir ļoti nozīmīgs instruments attīstības veicināšanā.

Sadarbības veicināšanas ar Slovēnijas VRG Med Snežnikom in Nanosom, diskusijas par kopīgi īstenoto starptautiskās sadarbības projektu un sadarbības iespējām nākotnē kulinārā mantojuma saglabāšanai un attīstībai un vietējo ražojumu potenciālam.

Pieredzes tūrē Slovēnijā apskatīti LEADER projekti – Botāniskais dārzs – parks, Sporta laukums, Ūdens kanāls kā pastaigu taka, Seno ūdens dzirnavu atjaunošana, Nozīmīgu ēku rekonstrukcija, Šefpavāra skola, Mājražošana – maize, siers, gaļa, augļi, uzlējumu un destilātu ražošana mājas apstākļos. Vērtīga pieredze, ko stāstīt un iedvesmot potenciālos pašmāju projektu īstenotājus.

Šādos starptautiskos pasākumos/konferencēs noteikti lietderīgi būtu piedanties arī ZM pārstāvjiem, jo virkne problēmjautājumi, kas tika diskutēti attiecas uz nacionālo līmeni, ko VRG ietekmēt nevar praktiski nemaz.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Aicinām pieteikties semināram mājražotājiem - “No vēsturiskā mantojuma līdz inovācijām nākotnes laukos”.   Aicinām pieteikties izbraukuma semināram projekta "Mājražošanas Jaunrade" ietvaros.   Informatiīvs seminārs LEADER 7.kārta.   
Pieteikties jaunumiem