AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Realizēts uzņēmējdarbības projekts.  Drukāt

Projekta īstenotājs: SIA Fabrika Rauna                                                                         

Projekta nosaukums: Apstrādes rūpniecības ražotnes būves atjaunošana un modernizācija

Projekta numurs: 16-09-AL18-A019.2101-000038

SIA “Larmet”projekta īstenošanas rezultātā sekmēs mērķu sasniegšanu saistībā ar klimatu pārmaiņām: 1. Uzņēmuma īpašumā esošās ēkas atjaunošanā tiks v eikti ievērojami energoefektivitātes uzlabojumi - skat., tāmi projekta pieteikuma pievienotajos dokumentos; 2.Ieviesti augstas efektivitātes centrālā apkure visā ēkas platībā – autonoma centrālā apkure ar iespēju regulēt apkures sistēmas temperatūru, atbilstoši ražošanas prasībām; 3.Veikts videi draudzīgs ražošanas p rocess un resursu efektīva izmantošana; Uzņēmuma resursu efektīvākā izmantošana un klimata aizsardzība – efektīva resursu un enerģijas izmantošana nodro šina vides aizsardzību, kā rezultātā veicina izmaksu efektivitāti. Projekta īstenošanā tiks ievērotas vides prasības saskaņā ar Eiropas Padomes Regulas (EK) Nr .1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) nosacījumiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatī vajiem aktiem. Ražošanas ietvaros tiek izmantotas iekārtas, kas neatstāj ietekmi uz vidi.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Konference "Amatniecība un tūrisma ilgtspēja" .   Liepas apkaimes darbnīca.   Jaunpiebalgas apkaimes darbnīca.   
Pieteikties jaunumiem