AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Realizēts sabiedriskā labuma projekts.  Drukāt

Projekta īstenotājs: PSV Amatas novada pašvaldība                                                                                         

Projekta nosaukums: Veselīga dzīvesveida un sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Amatas novada ciematos

Projekta numurs: 16-09-AL18-A019.2202-000004

Amatas novada pašvaldības teritorijā šis būs inovatīvs projekts, jo līdz šim nekur novada teritorijā nav uzstādīti ielu vingrošanas elementi, kā arī nav pieejama s pecifiski aprīkota sporta zāle. Protams, šādi infrastruktūras elementi ir izveidoti citās Latvijas vietās un novados, tie ir guvuši popularitāti un tādēļ uzskatām, ka aktīva dzīvesveida popularizēšana un iespēju dažādošana ir ļoti aktuāla tendece Latvijā, kam pievēršas arvien vairāk jauniešu, tādēļ arī šos infrastruktūras obj ektus plānojam uzstādīt vietās/ ciematos, kur pulcējas jaunieši un ir priekšnosacījumi daudzpusīgai un plašai to izmantošanai. Kā atsevišķu jauninājumu uzskat ām Līvu iedzīvotāju pausto ieinteresētību šāda ielu vingrotāju laukuma izveidē, gatavību iesaistīties tā uzturēšanā un jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātēs - ie dzivotāji ir novērtējuši jau esošo publiskās teritorijas labiekārtojumu un pauduši pozitīvu atgriezenisko saiti jau par esošo infrastruktūru un tās attīstībai piedāvāj uši arī savu iniciatīvu.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem