AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Iespēja realizēt idejas ar finanšu līdzekļu piesaisti -19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība.  Drukāt

Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  1. tehniskais sagatavošanās atbalsts sadarbības projektiem;
  2. starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
  3. starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Tehniskais sagatavošanās atbalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ka vietējā rīcības grupa spēj pierādīt, ka tā plāno īstenot konkrētu sadarbības projektu.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

2018.gadā notiks šādas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas:

3.kārta (19.02.2018.-20.03.2018.) publiskā finansējuma summa 800 000 EUR, t.sk. sadarbības projekta tehniskai sagatavošanai.

4.kārta (16.04.2018.-15.05.2018.) publiskā finansējuma summa 800 000 EUR.

5.kārta (04.06.2018.-03.07.2018.) publiskā finansējuma summa 800 000 EUR.

6.kārta (17.09.2018.-16.10.2018.) publiskā finansējuma summa 800 000 EUR.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadarbības projektu īstenošanas termiņš - 3 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par sadarbības projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem