AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Cēsu rajona lauku partnerība sadarbībā ar HESPI organizē tikšanos ar uzņēmējiem, vietējiem iedzīvotājiem Partnerības novadu pagastos.  Drukāt

Vecpiebalgas novada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā
2015.gada 24.martā plkst.10.00

Priekuļu novada Mārsnēnos, bibliotēkā

2015.gada 24.martā plkst.15.00

Cēsu rajona lauku partnerība sadarbībā ar HESPI organizē tikšanos ar uzņēmējiem, vietējiem iedzīvotājiem Partnerības novadu pagastos – seminārā, lai rosinātu diskusiju par ieguvumiem iepriekšējā periodā un iespējām ekonomiskās un saimnieciskās darbības veicināšanā nākamajā attīstības periodā.

Semināra mērķauditorija : Aicinām dalībai partnerībā iekļauto novada pagastu pārvalžu pārstāvjus, vietējos uzņēmējus un vietējo sabiedrisko organizāciju (NVO) pārstāvjus, kā arī citus aktīvos un ar iecerēm bagātos iedzīvotājus.

Seminārā piedalās:

Agita Līviņa - ilgtspējīgas attīstības, tūrisma ilgtspējīga plānošanas, aizsargājamās dabas teritoriju, reģionālās attīstības un plānošanas jomu eksperte

Anna Broka , Vidzemes Augstskolas HESPI pētniece, dzīves kvalitātes, cilvēkdrošības un socialās drošības jomu eksperte

Dace Kalniņa, Dace Melgalve, Cēsu rajona lauku partnerības valdes pārstāves

Iesaisties un plāno savu nākotni!

Vietējā attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadā īstenošanai bija pieejams finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), kura ietvaros tika īstenoti un atbalstīti dažādi vietējie projekti, kas pazīstami ar apzīmējumu LEADER.

Cēsu rajona lauku partnerība (CRLP) veic padziļinātu izpēti par perspektīviem atbalstāmiem darbības virzieniem nākamajā plānošanas periodā. Galvenais pētījuma mērķis iridentificēt tieši aktīvāko iedzīvotāju iespējas, vēlmes piedalīties un arī uzņēmējspēju - kļūstot vai esot par pārtikas ražotāju (mājražotāju), amatnieku, zemnieku vai lauksaimnieku, viņu spēju attīstīties un kādā veidā partnerības atbalsts varētu palīdzēt. Otrs jautājums ir NVO un biedrību loma - iespējamais sociālās uzņēmējdarbības potenciāls, kas varētu tikt atbalstīts, lai celtu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Partnerības darbība balstās uz Vietējās attīstības stratēģiju (VAS), kas ir detalizēts plāns, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības rīcības un prioritātes:

1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana.

2. Dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

3. Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība.

 

Kontakti saistībā ar dalību seminārā un pētniecības aktivitātēm:

Anna Broka, broka.anna@gmail.com, +371 27222201
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem