AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
APTAUJA PAR vietējo iedzīvotāju uzņēmējspēju un dzīves kvalitāti Amatas, Cēsu novada Vaives pagasta, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Raiskuma pagasta Pārgaujas, Vecpiebalgas novadu teritorijā!.  Drukāt

APTAUJAS VEIDLAPA - 

http://ej.uz/crlp2015

 

Vidzemes Augstskolas Humanitāro, ekonomisko un sociālo pētījumu institūts (HESPI) pēc biedrības "Cēsu rajona lauku partnerības" (CRLP) iniciatīvas veic aptauju ar novada iedzīvotājiem, lai novērtētu saimnieciskās darbības vietējās iniciatīvas - vietējās pārtikas ražošanas  un realizēšanas, amatniecības, nepārtikas mazo, mikro uzņēmumu, pašnodarbināto līdzdalību teritorijas attīstībā, kā arī sabiedrības pakalpojumu (t.sk. tūrisms u.c.) sniegšanas pieejamību, dzīves kvalitātes veicināšanu un potenciālu.

 

Pētījuma rezultāti tiks analizēti ņemot vērā definētās prioritātes un rīcības Vietējās attīstības stratēģijā periodā no 2009.-2013.gadam. Tāpat pētījuma rezultāti palīdzēs CRLP apzināt iedzīvotāju vajadzības, lai piedāvātu iespējamos attīstības virzienus vietējās ekonomikas stiprināšanas nolūkā saistībā ar LEADER iniciatīvu nākamajā plānošanas periodā no 2014.- 2020.gadam.

 

Aptauja ir anonīma. Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā un būs pieejamas tikai šauram pētnieku lokam, kuri analizēs Jūsu sniegto informāciju. Aptauja nav jāpilda, ja esat to jau aizpildījis drukātajā veidā!

 

Aptaujas pasūtītājs: Cēsu rajona lauku partnerība.

Aptaujas izpildītājs: Vidzemes Augstskolas Humanitāro, sociālo un ekonomisko pētījumu institūts (HESPI)

Kontaktpersona: Anna Broka, mob. +371 27222201, e-pasts: broka.anna@gmail.com

 
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem