AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Dažādā biedrības "Cēsu rajona lauku partneribas" pieredze Polijas laukos.  Drukāt

Grupa uzņēmēju, vietējo rīcības grupu pārstāvju, konsultantu rudenīgā septembra nogalē  no  Vidzemes Siguldā devās  gūt pieredzi un atziņas semināros un iepazīt praksē īstenotos projektus . Pārvarējuši vairāk 700 km  Wysokie Mazowieckie pilsētu sasniedzam krietnā krēslā.  Pēc īsas tikšanās ar grupas vadītāju Polijas pusē, konsultāciju pakalpojumu sniedzēja-uzņēmuma 'PODR Szepietowo',  projektu vadītāju Tomasu Śnieciński, kopīgi  devāmies  uz  piena lopkopības un lauku tūrisma saimniecību -  Dąbrowa Łazy ciematā.  Ģimenes saimniecība ar 200 slaucamām govīm, 120 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes,ir izveidota  modernizēta novietne un iegādāts tehniskais aprīkojums, vienas no efektīvākajām mūsdienu slaukšanas tehnoloģijām, viena no valstī konkurētspējīgākajām saimniecībām. Regulāri tiek strādāts, lai iesaistītos dažādos Eiropas fondu projektos. Saimniece Agata Psenička jokojot un reizē nopietni aicina jaunietes izvēlēties par dzīves vietu Polijas laukus, jo šeit uz 10 katriem puišiem  dzīvo 1 sieviete, būšot , ko izvēlēties.  Saimniekot sākuši 1979.gadā, apsaimniekojot 24 ha zemes.  Patreiz joprojām strādā  ģimene tēvs, māte, dēls; arī pāris sezonas strādnieki. īstenoti vairāki Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti. Saimniecībā ņem ārpakalpojumus lopbarības gatavošanā, veterinārai palīdzībai u.c., kas ir izdevīgāk kā  visu darīt pašiem. Izraisās aktīva diskusija par nodokļu sistēmu valstī, kā sabalansēt nodokļus un  optimizēt izdevumus.

 

Pie  pieredzējušajiem šampinjonu audzētājiem  Dąbrówka Kościelna,  Szepietowo ciematā  iepazīstam  40 gadu laikā veidotas modernas sēņu ražošanas tehnoloģijas, ar atbilstošu infrastruktūru. Daudz paveikts ieguldot Eiropas fondu finansējumu.  Audzētāji iegādājas gatavu substrātu, kura galvenās sastāvdaļas ir  salmi un vistu mēsli.  Sēnes audzē slēgtās telpās ar īpašu mikroklimatu, atbilstošu gaisa mitrumu un pie + 17 C. No sēņu dēstījuma vidēji novāc 3 ražas, lasa ik pēc 4-5 dienām. Sēnes sašķiro, fasē kastītēs, uzglabā noliktavās pie + 2 C, un piegādā uz noliktavām, tālāk  - pārstrādei vai tirdzniecības vietām. Pamatā visas produkcijas  realizācija notiek Polijā.  Nodarbināti maiņās 30 cilvēki, ir 8 sēņu audzēšanas telpas.

 

Lai gūtu priekšstatu par lauku ekonomikas dažādošanu, ES finansējuma piesaisti, nodarbinātības jautājumiem, notiek semināra tikšanās ar konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, projektu    gatavotājiem PL 'PODR Szepietowo', Wysokie Mazowieckie pilsētiņā.

Reģionālā konsultāciju centra  vadītāji seminārā prezentācijās  iepazīstina ar  savu pieredzi praktiskai palīdzībai lauku saimnieku ,uzņēmēju konkurētspējas un lauku attīstības veicināšanā. Viņi ļoti lepojas ar  savu konsultējamo sasniegumus – pie telpu sienām planšetes ar veiksmīgu uzņēmēju un uzņēmumu fotogrāfijām.

 

Nelielā ciemā Waniewo, Sokoły apgabala tūrisma informācijas centra telpās,  notiek seminārs ar Vietējās rīcības grupas  „Kraina Bobra” padomes pārstāvjiem par viņu darbību un turpmākām perspektīvām sadarbībā. VRG  darbojas kopš 2004.gada, īsteno Vietējās attīstības stratēģiju. Partnerībā ir 62 biedri, 45 sabiedriskās organizācijas, 10 pašvaldības un 7 uzņēmēji. Dažādu projektu ietvaros ir notikusi starptautiska sadarbība ar Vāciju. Turpmākajā periodā lāno paplašināt sadarbības partneru loku.  Stratēģijas ietvaros notiek projektu konkursi, kuru galvenās tēmas ir – ciematu attīstība laukos, uzņēmējdarbības attīstība mikrouzņēmumiem, piemēram, autoservisa pakalpojumu sniegšana, tehniski pakalpojumi tīrīšanai ar smilšu strūklu u.c.;  tipiski lauksaimniecības attīstības projekti, sabiedriski nozīmīgi mazie projekti, piemēram, tūrisma popularizācijai – kanoe laivu iegāde, kultūras centra iekārtošana, aprīkojums gadatirdziņu norisei.   VRG sagatavojusi ievērojamu apjomu publicitātes  materiālu – gan bukleti par vietējo ražotāju un tūrisma saimniecību piedāvājumu, gan par realizētajiem projektiem, gan savdabīgi suvenīri.  Iepazīšanās ar Vietējās stratēģijas un partnerības darbu notiek arī pašu organizētajos mājražotāju tirdziņos.

Praksē iepazīstam ievērojamu vides projektu, kas īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu – „Poļu amazone”  Narew upes krastos, t.i.,  saudzējot vidi, pāri niedrājam, upei izveidotas  laipas, pontonu prāmji un skatu torņi ,lai veidotu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgu vidi.

Arī tūrisma informācijas centrs izveidots ar  LEADER   finansējuma atbalstu, izvietots Narew Nacionālā Parka teritorijā. Tajā  vasaras sezonā nodarbināta pašvaldības tūrisma speciāliste.

 

Braucam pie mazā uzņēmēja – zemnieka- gurķu, kāpostu audzētāja "Ogórki Herbowe z Kruszewa" ,   Choroszcz rajonā, mājražotāja  ražotnē. Ģimenei pieder 11 ha zemes,  5 ha audzē dārzeņus; ir 3 govis, 3 cūkas. Strādā vīrs ar sievu, piepalīdz meita; taču vecāki tāpat kā daudzi  pie mums nav pārliecināti, ka bērni gribēs iesākto laukos turpināt.  Saimnieka skābētie gurķi ar ķiploku un dillēm ieguvuši īpašu sertifikātu „Belostokas vojevodistes tradicionālais produkts”.  To rosina VRG speciālisti. Apliecību izsniedz zemkopības ministrija, kad pretendents ir sniedzis pieteikumu un apliecinājumus, ka produkts ir vietējais, tradicionāla recepte  lietota jau vismaz 25 gadus.  Tradicionālo produktu- skābēto dārzeņu utml. popularizēšana notiek sadarbībā  ar Vietējām Rīcības grupām un pašvaldībām. Kopš produkts ieguvis šo sertifikātu, vairs neesot grūtību ar realizāciju, pircēji paši braucot pakaļ gurķiem. Jāpiebilst, ka skābētie kāposti bija pat garšīgāki par gurķīšiem.

 

Nākošā vizītē zivsaimniecības un lauku tūrisma saimniecībā "Rybakówka", Topilec, Choroszcz apgabalā apskatījām 50 ha zivju dīkus (audzē foreles, arī karpas , samus u.c.). Vidēji gadā iegūst ap 60 000 tonnu zivju. Saimniecībā piedāvā makšķerēšanu un tūrisma pakalpojumus – pieejama ēdināšana, semināru norise. Rekonstruēta  moderna viesu zāle senā zirgu stallī, arī ieguldot Eiropas finansējumu.

 

Grupai apmetās lielākajā garšaugu audzētavā un  vides mācību centrā Polijas austrumu daļā. Saimniecība ir bioloģiski sertificēta un reizē tā ir viens no lielākajiem botāniskajiem dārziem valstī.  Notiek seminārs par  uzņēmuma attīstības pieredzi, par nozaru un pakalpojumu dažādošanu ekonomikas attīstībai. Esot apvienotajā garšaugu un tēju audzētavā,  augu pārstrādes saimniecībā  „Dary Natury” ('Dabas dāvanas') un  vienlaikus bioģiskajā saimniecībā „Ziołowy Zakątek" , Koryciny, Grodzisk apgabalā, dalībniekiem tika piedāvāts praktisks darbs grupās, iepazīt dažādus  ārsniecības augus, izveidot savu garšaugu maisījumu.  Šī lauku saimniecība  darbojas kā neformālās  izglītības centrs bērniem un pieaugušajiem „Dary Natury”.  Saimniecība patreizējā veidolā izveidota tikai pirms 7 gadiem. Ir 50 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 15 ha audzē ārstniecības augus,  botāniskajā dārzā skatāma vairāk kā 1000 atšķirīgu ārstniecības un garšaugu kolekcija, gan vietējie, gan augi no visas pasaules.  Strādā ikdienā ap 100 cilvēku. Viņi nodarbināti gan izglītības centrā, gan viesu namā un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, gan lauksaimniecībā – bez augiem saimniecībā ir arī cūkas, mājputni, zirgi u.c. dzīvnieki, gan augu pārstrādē , gan realizācijā. ik gadu tiek realizēts ap 100 tonnām  zāļu tēju. Augi tējām tiek arī iepirkti. Augu vācēji tiek speciāli apmācīti, gan ,lai pazītu augus, gan ,lai vācot nenoplicinātu pieejamos resursus. Saimniecībā ļoti domāts par ilgtspēju kopumā, par vietējo resursu pielietošanu.  Vasarā „Dary Natury” ik dienu apmeklē  50-100 cilvēki. Saimnieka  Miroslava Angielska  mērķis ir būt pašpietiekamiem kā saimniecībai,  arī atjaunot  teritorijā senās poļu lauku sētas.  Videi draudzīgi un patriotiski. Vēl var piebilst, ka saimnieks drīzumā plāno iegūt bioloģijas zinātņu doktora grādu.

Lauksaimniecības Muzejā,  Ciechanowiec pilsētiņā iepazīstam seno poļu lauksaimnieku dzīvi, tradīcijas, produktu pārstrādi un glabāšanas paradumus. Pieejama vērienīga ekspozīcija (28 tūkst. eksponātu - senas  lauku mājas dažādām sociālajām klasēm,  ražošanas ēkas, dzirnavas, pārtikas pārstrādes ekspozīcijas.

 

Praktiskajā projektu pieredzē pie Bujenokas ciema Polijā lielākajā alpaku audzētavā  veiksmīgs uzņēmējs   desmit gados izveidojis 150 alpaku šķirnes ganāmpulku. Veiktas nozīmīgas investīcijas.  Latīņamerikas kalnu dzīvnieki  ir labi pielāgojušies  vietējiem apstākļiem. Tie priecē gan tūristus , gan tiek pārdoti kā ciltsmateriāls tālākai audzēšanai Polijā un citur. Jāpiebilst, ka  viena grūsna alpaka maksā ap 1500 EUR.  Alpaku vilna nesatur lanolīnu, to nebojā kodes, tās izstrādājumus iecienījuši daudzi, īpaši modes tendenču sekotāji.  Netradicionālai lauksaimniecībai,  dažādojot lauku ekonomiku Polijas austrumu pusē  ideju pietiek.  Varam mācīties un iedrošināt savus ļaudis būt apņēmīgiem.

 Dace Kalniņa, biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”. 2014.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem