AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
LEADER 2013 projektu konkursa rezultāti.  Drukāt

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” un 4. kārtas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai saņemto projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un projektu atbilstība vai neatbilstība vietējai attīstības stratēģijai:

Rīcība  1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 25000.00  Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums 
1.3-11 SIA Rakši Kamieļu piena produktu pārstrāde atpūtas kompleksā Rakši Drabešu pagasts, Amatas novads 9428.30 11.70 Atbilst
1.3-2 SIA Ugunskrusts Daudzgadīgo stādījumu ierīkošana Raunas pagasts, Raunas novads 1840.00 11.50 Atbilst
1.3-6 Valdis Balodis 100 bišu stropu iegāde Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 2071.20 11.50 Atbilst
1.3-4 ZS Oši Ābolu un cidoniju ražošana un pirmapstrāde ZS Oši Raunas pagasts, Raunas novads 2751.30 11.30 Atbilst
1.3-7 SIA GDB SIA Ķiploku un rabarberu audzēšanas uzsākšana Drabešu pagasts, Amatas novads 682.78 10.70 Atbilst
1.3-5 Gundars Balodis 100 bišu stropu iegāde Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 2589.00 10.60 Atbilst
1.3-1 SIA E & E Dabiska etiķa ražotnes izveidošana Raunas pagasts, Raunas novads 1537.60 10.40 Atbilst
1.3-3 Līga Sudraba Biškopības produktu ražošana "Grantēs" Raunas pagastā, Raunas novadā Raunas pagasts, Raunas novads 2879.57 10.40 Atbilst
1.3-9 Inese Baldiņa Ziemas siltumnīcas izveide un aprīkošana Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 8074.51 10.20 Atbilst
1.3-8 IK Traniņš Bišu stropu iegāde bīškopības produktu ražošanai Drustu pagasts, Raunas novads 3850.00 9.90 Atbilst
1.3-10 Ligita Bankova Augļudārza ierīkošana saimniecībā "Zemenes" Raunas pagasts, Raunas novads 2320.12 9.50 AtbilstPubliskā finansējuma summa: 38024.38
Pieejamais finansējums: 25000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -13024.38

 

 
Rīcība  1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 21000.00  Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums 
1.4-1 Jaunpiebalgas novada dome Tirdzniecības nojumju būvniecība Jaunpiebalgas novada tirgus laukumā Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 10500.00 14.50 Atbilst
1.4-2 Priekuļu novada pašvaldība Tirdzniecības vietu izveide Bērzkrogā Veselavas pagasts, Priekuļu novads 10307.25 14.33 AtbilstPubliskā finansējuma summa: 20807.25
Pieejamais finansējums: 21000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): 192.75
 
Rīcība  2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 96837.58  Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums 
2.2-25 Vecpiebalgas novada pašvaldība Kinomānija Kaivē Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads 10004.65 15.20 Atbilst
2.2-14 Līgatnes jauniešu biedrība Brīvdabas trenažieru parka izveide Līgatnes novadā Līgatne Līgatnes novads 2940.58 14.10 Atbilst
2.2-13 Biedrība Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs KasTe Kokamatniecības darbnīca - studija Amatas Amatu mājā Drabešu pagasts, Amatas novads 1500.23 14.00 Atbilst
2.2-7 Raunas novada dome Dabas takas labiekārtošana Raunā Raunas pagasts, Raunas novads 10500.00 13.90 Atbilst
2.2-2 Sporta klubs Savage Archer Loka šaušanas pieejamība Amatas novada iedzīvotājiem Nītaures pagasts, Amatas novads 7013.99 13.90 Atbilst
2.2-9 ZS Rieksti Jāšanas sporta inventāra iegāde ZS Rieksti Drustu pagasts, Raunas novads 808.20 13.80 Atbilst
2.2-23 Priekuļu novada pašvaldība Šodien - jauniešu centra Apelsīns aprīkojuma iegāde Liepas pagasts, Priekuļu novads 403.80 13.70 Atbilst
2.2-21 Līgatnes vēstures biedrība Līgatnes papīra muzejs Līgatne, Līgatnes novads 12600.00 13.60 Atbilst
2.2-8 Jaunpiebalgas novada dome Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskā centra pilnveidošana Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads 10500.00 13.60 Atbilst
2.2-26 IK Cēsu Peintbola Parks Multifunkcionālas skaņu sistēmas iegāde brīvā laika pavadīšanas iespējām partnerības teritorijā Drabešu pagasts, Amatas novads 6915.20 13.50 Atbilst
2.2-15 Biedrība Amatas novada fonds Melānijas Vanagas muzejs e-vidē Amatas pagasts, Amatas novads 5640.00 13.50 Atbilst
2.2-1 Biedrība RIKA Raiskuma vides labiekārtošana Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 12600.00 13.50 Atbilst
2.2-12 Biedrība Citronmuiža Florbola aktivitāšu veicināšana Raunas novadā Raunas pagasts, Raunas novads 4638.77 13.30 Atbilst
2.2-16 Biedrība Vari un Dari Atklātā ziemas sporta (hokeja) laukuma rekonstrukcija Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 11175.91 13.20 Atbilst
2.2-4 Biedrība Zaķītis Medījumu apstrādes vietas ierīkošana Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads 7543.91 13.10 Atbilst
2.2-20 Amatas novada pašvaldība Aprīkojuma iegāde Amatas Amatu mājai Drabešu pagasts, Amatas novads 7641.57 13.00 Atbilst
2.2-11 Līgatnes novada dome Skatuves priekškaru, aizkaru un vinču mehānismu piegāde un uzstādīšanas darbi Līgatnes kultūras centram Līgatne, Līgatnes novads 8443.29 12.90 Atbilst
2.2-24 Priekuļu novada pašvaldība Profesionālās mākslas pieejamības uzlabošana Priekuļu novadā Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 10499.77 12.80 Atbilst
2.2-6 Raunas novada dome Konferenču krēslu iegāde Raunas pagasta aktu zāles un Drustu tautas nama vajadzībām Raunas un Drustu pagasts, Raunas novads 10500.00 12.80 Atbilst
2.2-19 Biedrība Ziemeļvidzemes atlētu savienība Fitnes Pārgaujas novadā Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 9313.37 12.70 Atbilst
2.2-22 Biedrība Kultūra aTver Skaņas un gaismas tehnikas iegāde sabiedrisko un kultūras aktivitāšu daudzveidošanai vietējiem iedzīvotājiem Vaives pagasts, Cēsu novads 9617.57 12.70 Atbilst
2.2-17 Biedrība RIKA Rotaļu laukuma izveide Raiskuma pagasta bērniem Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 12599.61 12.70 Atbilst
2.2-18 Biedrība Zvannieku mājas Alternatīvās Zvannieku ģimenes bērnu rotaļu un fizisko aktivitāšu laukuma paplašināšana Vaives pagasts, Cēsu novads 10598.16 12.60 Atbilst
2.2-3 Biedrība Rideit Ūdenssports Alaukstā Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads 11875.41 12.00 Neatbilst
2.2-5 Biedrība Līgatnes sporta klubs Aktīva atpūta Līgatnes novadā Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 12559.76 12.00 Neatbilst
2.2-10 Biedrība Vidzemes tūrisma asociācija Velo Liepa Liepas pagasts, Priekuļu novads 2851.26 11.90 NeatbilstPubliskā finansējuma summa: 211285.01
Pieejamais finansējums: 96837.58
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -114447.43

 

 

Rīcība  2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 42000.00  Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums 
2.3-4 Raunas novada dome Veselīgā istaba Drustu pagasts, Raunas novads 1724.76 15.90 Atbilst
2.3-7 SIA Cēsu Olimpiskais Centrs Publisku pakalpojumu kvalitātes uzlabošana slēpošanas, biatlona kompleksā "Priekuļi" Vaives pagasts, Cēsu novads 8322.70 15.50 Atbilst
2.3-14 SIA SKĀRDNIEKS M Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana SIA Skārdnieks M Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 8400.00 15.20 Atbilst
2.3-11 Amatas novada pašvaldība Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai Zaubē Zaubes pagasts, Amatas novads 7226.83 15.10 Atbilst
2.3-6 Jaunpiebalgas novada dome Sociālā dienesta pakalpojumu punkta izveide Jaunpiebalgas pagasts,Jaunpiebalgas novads 6179.23 14.90 Atbilst
2.3-12 SIA PLATINUM PLUS Grāmatvedības pakalpojumu pieejamība Raunas novadā Raunas pagasts, Raunas novads 508.80 14.80 Atbilst
2.3-3 Līgatnes novada dome Līgatnes pagasta ambulaces pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 8400.00 14.70 Atbilst
2.3-9 Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Datortehnoloģiju komplekta iegāde Vecpiebalgas kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads 461.45 14.50 Atbilst
2.3-5 Raunas evaņģēliski luteriskā draudze Saimniecības ēkas celtniecība pie raunas kapiem Raunas pagasts, Raunas novads 8400.00 14.10 Atbilst
2.3-1 Bula ražošanas un tirdzniecības uzņēmums SMAIDS Malkas skaldītāja iegāde pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai Raunas pagasts, Raunas novads 3173.58 14.00 Atbilst
2.3-2 SIA DABBA Publiska pakalpojuma "No augiem pagatavotu kosmētikas līdzekļu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma, nelielos daudzumos, iesaistot un izglītojot pasūtītāju" ieviešana, iekārtojot pakalpojuma sniegšanai atbilstošas telpas Raunas pagasts, Raunas novads 2040.00 14.00 Atbilst
2.3-8 Baiba Pumpiņa Resursu mājas būvniecība un labiekārtošana Priekuļu pagasts, Priekuļu novads 8400.00 12.60 Neatbilst
2.3-10 Meža īpašnieku biedrība Paeglis Malkas gatavošanas iekārtas iegāde Meža īpašnieku biedrībai Paeglis Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads 7986.00 11.20 Neatbilst
2.3-13 Priekuļu novada pašvaldība Norādes zīmju izgatavošana un uzstšdīšana Priekuļu novadā Priekuļu novads 8400.00 0.00 NeatbilstPubliskā finansējuma summa: 79623.35
Pieejamais finansējums: 42000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -37623.35

 

 

Rīcība  2.5.RĪCĪBA – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 18000.00  Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums 
2.5-2 Vecpiebalgas novada pašvaldība Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Inešu ezera Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads 17999.55 15.00 Atbilst
2.5-1 Vecpiebalgas novada pašvaldība Pašvaldības ceļa "Kļavas - Pludmale" rekonstrukcija Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads 17996.58 14.63 AtbilstPubliskā finansējuma summa: 35996.13
Pieejamais finansējums: 18000.00
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): -17996.13

 

 

Rīcība  2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

Izsludinātais publiskais finansējums rīcībai 46788.95  Nr. p.k. Atbalsta pretendents Projekta nosaukums Projekta īstenošanas vieta Publiskais finansējums Ls Vietējās rīcības grupas vērtējums (punkti) Atzinums 
2.6-2 ZS Pļavnas Zivsaimniecības pakalpojumu dažādošana ZS Pļavnas Drustu pagasts, Raunas novads 1118.68 15.00 Atbilst
2.6-4 Biedrība Līgatnes krasti Materiāltehniskās bāzes izveide ilgtspējīgas makšķerēšanas apguves programmas nodrošināšanai "Tautas zvejniecības aroda muzejā" Līgatne, Līgatnes novads 9487.58 14.13 Atbilst
2.6-1 Biedrība Andželas Brices slēpošanas un velobraukšanas klubs Ūdens tūrisma attīstība Amatas novadā Drabešu pagasts, Amatas novads 12531.54 14.00 Atbilst
2.6-3 Biedrība Vides biedrība Krūzes Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība Gaujai pieguļošajā teritorijā Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads 7003.50 14.00 AtbilstPubliskā finansējuma summa: 30141.30
Pieejamais finansējums: 46788.95
Deficīts (“-”)/Pārpalikums (“+”): 16647.65
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Aicinām pieteikties semināram mājražotājiem - “No vēsturiskā mantojuma līdz inovācijām nākotnes laukos”.   Aicinām pieteikties izbraukuma semināram projekta "Mājražošanas Jaunrade" ietvaros.   Informatiīvs seminārs LEADER 7.kārta.   
Pieteikties jaunumiem