AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Projekti iesēti, ražu gaidam rudenī!.  Drukāt

22.maijā biedrībā  “Cēsu rajona lauku partnerība” noslēdzās  atklāta konkursa projektu  iesniegšana .

Latviešu sakāmvārds vēsta “Pavasara diena gadu baro.”  Pēdējās dienās partnerības telpās  nepārtraukti  zumēja  kā lielā, karstā  bišu stropā. Interesenti un projektu iesniedzēji   mijās  cits ar citu.  Norisinājās konsultācijas,  tika veikti “rokdarbi”,  reģistrēti projektu iesniegumi.

 

 Kopā tika pieņemti 59 projekti. Vispirms  projekti tika iesniegti  6.kārtā Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai rīcībās:

1.3. rīcība – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana-lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.  11 projekti, pieprasot  38024 latus publisko finansējumu. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 25 000 lati. Vairums iesniedzēju – no Raunas, Jaunpiebalgas un Amatas novadiem.

1.4. rīcība – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai.  2 projekti, pieprasījums – 20807  lati.  Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 21 000 lati.

2.2.rīcība – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.  26 projekti vēlas īstenot aktivitātes par 212684 latiem  visā partnerības teritorijā. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 96  837 lati.

2.3. rīcība – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem.  14 projekti, pieprasītais finansējums 79623 lati, rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 42 000 lati.

Eiropas  Zivsaimniecības  fonda 4.kārtā tika  iesniegti  6 projekti.

2.5.rīcībā – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība   bija 2 projekti  ar publiskā finansējuma summu 35996 latiem. Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs 18 000 lati.

2.6.rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.   4 projektu iesniedzēji   vēlas īstenot  infrastuktūru un pakalpojumus par  30141 latiem. Rīcībai piešķirtais atbalsts   46 788 lati.

 Drīzumā darbu uzsāks projektu vērtētāji, kas izvērtēs katra projekta  atbilstību partnerības  Vietējās attīstības stratēģijai. Pēc mēneša atlasītie projekti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā Valmierā tālākai virzībai un finansējuma  iegūšanai.

 Blakus šim notiek partnerības teritorijā īstenoto  projektu uzraudzība – tiek vērtēts kā tiek nodrošināta  aktivitāšu, pakalpojumu , infrastruktūras uc. darbība.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem