AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Izsludināts 2013. gada LEADER projektu konkurss.  Drukāt

Biedrība Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu sekojošās rīcībās:

1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecību modernizācija un lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana. 

(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 25 000,00 LVL).

1.4. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras sakārtošanai. 
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 21 000,00 LVL).

 

2.2.RĪCĪBA – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 96  837,58   LVL).

2.3. RĪCĪBA – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem. 
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 42 000,00 LVL).

2.5.RĪCĪBA – Teritorijas, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība.
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 18 000,00 LVL).

2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.
(Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs: 46 788,95  LVL).

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 300. kabinetā, no2013.gada 22.aprīļa -22.maijam.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, 300. kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  un partnerības mājas lapā  www.partneriba.lvPapildus informācija pie Daces Kalniņas (dace@partneriba.lv, tālr. 28381477) vai Kristīnes Zaķes (kristine@partneriba.lv, tālr. 26100933).
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Projekts KOPA meklē līderus!!!.   Pieredzes brauciens pie Slovēņu partneriem projekta ietvaros (GNP).   Pieredzes brauciens pie Portugāļu partneriem projekta ietvaros (GNP).   
Pieteikties jaunumiem