AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Cēsu rajona lauku partnerības janvārī paveiktais.  Drukāt

Ziema gatavo ratus, vasarā – kamanas, vēsta latviešu tautas paruna. 17. janvārī  Partnerības padomes  pārstāvji  un biedri no Piebalgas,  Amatas , Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Pārgaujas un  Cēsu  novadiem piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajās mācībās Cēsīs par LEADER pieejas attīstības iespējām. Mācības ietvēra plašu tēmu loku: gan  esošās LEADER pieejas īstenošanas izvērtējumu,  iekļaujot  dalībnieku viedokļus, ekspertu redzējuma atspoguļojumu,  gan partnerību stratēģijas īstenošanas   analīzi.  Tika atspoguļoti arī pētījumi LEADER pieejas plānošanā  efektīvai   finansējuma apguvei un pētījumu satura identifikācija partnerībā. Apkopots partnerības redzējums par teritorijas attīstību  un VRG lomu tajā   pieejamo  programmu ietvaros, kā arī notika vajadzību identificēšana  turpmākam darbam  un noteikti prioritārie virzieni. Mācībās pārdomātās un diskutētās temas tiks izmantotas tālākā Partnerības darba programmas plānošanā un 2013. Gada LEADER konkursu izsludināšanā.  

18. janvārī notika partnerības Padomes sēde, kurā tika pārskatīts paveiktais, skartas  turpmākās aktualitātes, kas saistās ar LEADER pieejas īstenošanu. Kopš 2009.gada partnerībā  ir iesniegti 203 projektu pieteikumi, no kuriem  112 projekti tiek īstenoti. ELFLA  (lauku fondā) tiek īstenoti 86 projekti par  780 913 latiem , EZF (zivju fondā) 26 projekti  par 386 407 latiem. Projektus vairums gadījumos  īsteno  biedrības 52% , pašvaldības 42%,  kā arī  uzņēmēji, krājaizdevu sabiedrības u.c.. Visvairāk  LEADER finansējuma piesaistījuši projektu īstenotāji no Vecpiebalgas, Amatas, Līgatnes, Priekuļu novadiem. Pagājušajā gadā visvairāk projektu pieteikts rīcībās 2.2. – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem,  un  2.3. – Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem, kur finansējuma iespējas bijušas pieticīgākas kā  vēlmes. 

Pateicoties efektīvai ELFLA finansējuma apguvei, šogad Partnerībai dota iespēja piesaistīt papildus finansējumu  LVL 150 430.54 apmērā.  Pašlaik tiek  veikti precizējumi Vietējās  rīcības grupas attīstības stratēģijā un rīcības plānā, lai atvērtu jaunas projektu īstenošanas kārtas par papildus piešķirto finansējumu. 

26. janvārī Lielvārdes kultūras namā norisinājās ikgadējais KNHM pasākums Sabiedrība ar dvēseli, pulcinot “mazo projektu” konkursu ieviesējus no 19 dažādām Latvijas vietām: Ādažiem, Bauskas, Cēsīm, Iecavas, Kandavas, Limbažiem, Ziemeļgaujas, Carnikavas, Cesvaines, Vaiņodes, Elejas, Ogres, Platones, Salacgrīvas, Skīveriem, Vecpiebalgas, Usmas u.c. No Cēsu rajona lauku partnerības piedalījās 2 projektu ieviesēji: Sarma Novicāne – Lazdāne no Līgatnes ar projektu „Vieta starp pasauli un mājām”, un Lolita Zariņa no Jaunpiebalgas ar projektu „Bērnu un jauniešu sporta laukuma pilnveidošana daudzdzīvokļu māju teritorijā Jaunpiebalgas pagastā”. Partnerība sanema pateicības par 3 gadu darbu KNHM projektu administrēšanā un veiksmes vēlējumus tālākā darbā - iedzīvotāju inicatīvas veicināšanā. 
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem