AKTUALITĀTES »  Jaunumi
 
Partnerībā noslēdzies mazo projektu konkurss.  Drukāt

„Mazs ir skaists”, apgalvo britu ekonomists Ernests Frīdrihs Šūmahers.

Tā var droši var teikt arī par Nīderlandes fonda KNHM mazo projektu konkursu. Lai īstenotu labas lietas, bieži vajag pavisam maz-labu ideju, patiesu vēlmi, nedaudz finanses.

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” ar Nīderlandes KNHM fondu sadarbojas trīs gadus. Projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli- 2012” 2010.gadā-tika iesniegti 60, apstiprināti un realizēti 26 projekti, 2011.gadā- attiecīgi 23, īstenoti 17 projekti, 2012.gadā- iesniegti 23, realizēti 20 projekti Cēsu puses novados.

Kā atzīst projektu iesniedzēji, šie pasākumi kopienā ir bijusi labākā iespēja bez liekas birokrātijas paveikt vajadzīgo. Un īstenotas daudzveidīgas idejas. Līgatnes bērnudārzā tika darināti tautas tērpi un karogs mazajiem dejotājiem. Pie Auciema un Apneru ezeriem labiekārtotas peldvietas. Mārsnēnos sakopta aizaugusi pļava pagasta centrā. Ungurmuižā izgatavoti soli dārza mūzikas svētku norišu apmeklētājiem. Priekuļos iekārtota Veselības taka nūjotājiem, aktīva dzīvesveida piekritējiem. Raiskumā uzstādītas ielu norādes. Liepā jaunieši kā pagasta vizītkarti izveidojuši pastkaršu komplektu. Drustos uzstādīts ziņojumu stends un šūpoles. Raunā atjaunots piebraucamais ceļš pie daudzdzīvokļu mājām. Drustos un Liepas skolā remontētas novadpētniecības muzeju telpas. Dzejnieka Ed.Treimaņa Zvārguļa dzimtajās mājās atbalstīts vasaras dzejas un mūzikas pasākums „Leokadionīsa planetārijs 2012”. Sakārtots sanitārais mezgls Āraišu draudzes svētdienas skolas mājā. Nītaurē atjaunotas vēsturiskā Vāļu kalna kāpnes un jaunietes Līnas portretēti Nītaures zināmākie ļaudis, ieskaitot valsts prezidentu Andri Bērziņu. Drabešu pagasta Kārļos attīrīts Gulbju avots un notikusi bērnu keramikas darbnīca „Taisām podus, gāžam podus”. Jaunpiebalgas ciematā atjaunots bērnu sporta un rotaļu laukums. Augšlīgatnē daudzdzīvokļu namā pievilcīgi atjaunota kāpņu telpa daudzdzīvokļu namā. Sākotnēji projektu īstenotāji saņēma fonda atbalstu pilnā apjomā, pakāpeniski tas mazinājās. Pēdējā projektu kārtā mazos projektus 40% apmērā atbalstīja arī vietējās pašvaldības, savu artavu – 20% ieguldīja arī paši īstenotāji.

Ik gadu apbalvošanai konkursā tiek izvirzīti divi labākie projekti.

2012.gadā tie ir:

1. „Vieta starp pasauli un mājām”, vadītāja Sarma Novicāne – Lazdāne, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā;

2. „Bērnu un jauniešu sporta laukuma pilnveidošana daudzdzīvokļu māju teritorijā Jaunpiebalgas pagastā”, vadītāja Lolita Zariņa, Jaunpiebalgas novads.

Projektu norisi biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība” koordinēja brīvprātīgā Santa Bērziņa, sadarbībā ar Kristīni Zaķi, Māri Cīruli un Daci Kalniņu.

Lai īstenojas KNHM pārstāvja Nico Opdama doma par līdzīga Latvijas vietējā mazo projektu fonda izveidošanu. Tas būs plats solis uz priekšu kopienu labklājības, vides sakārtošanas ceļā.

KNHM pieci labākie projekti:

1. "Vieta starp pasauli un mājām"

Biedrībā „Dārza ielas nams” apvienojās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki ar mērķi apsaimniekot savu nekustamo īpašumu padarot to skaistāku, ērtāku, tīkamāku sev un citiem pagasta iedzīvotājiem. Projekta „Vieta starp pasauli un mājām” mērķis bija turpināt iesākto apkārtējās vides sakopšanas darbus, un tā ietvaros veikt remontu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kāpņu telpā un uzstādīt jaunas pastkastes. Šajā namā atrodas arī vietējais medpunkts, to apmeklē daudzi vietējie iedzīvotāji.

2. Bērnu un jauniešu sporta laukuma pilnveidošana daudzdzīvokļu māju teritorijā Jaunpiebalgas pagastā

Projekts tika īstenots Brāļu Kaudzīšu ielas 3; 5; 7; 7A un Dārza ielas 2 un 4 māju pagalmu teritorijā, Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas pagastā.

Projekta ietvaros bija paredzēts pilnveidot bērnu un jauniešu sporta laukumu Jaunpiebalgas pagastā daudzdzīvokļu māju teritorijā.

Tika sakopta teritorija - novākti sarūsējošie metāla drēbju žāvētavu karkasi, atjaunota salauztā smilšu kaste, nopļauta zāle. Ir izveidota jauna un tīra smilšu kaste, iegādātas un uzstādītas šūpoles, izgatavoti jauni futbola vārti un izvietoti pie šiem objektiem soli. Un bērni šo vietu ir ļoti iecienījuši.

3. Tērpi mazo dejotpriekam

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) bērnu deju kolektīvam bija nepieciešams nokomplektēt tautas tērpu ansambli. Ar šī projekta atbalstu iegūti līdzekļi 80 bērnu tautas tērpa kreklu un 40 apakšsvārku materiālu iegādei. Izgatavots Līgatnes novada PII svētku karogu/vimpelis, lai Dziesmu svētku gājienā pašiem būtu savs karogs.

Papildinājumi mazo dejotāju tērpa ansamblī priecēs gan pašus bērnus, gan Līgatnes novada ļaudis svētku dienās. Tas arī vairāk motivēs bērnus un viņu vecākus iesaistīties sevis pilnveidošanas aktivitātēs, jo katra publiska uzstāšanās reize ir kas īpašs.

4. Bez bedrēm un peļķēm uz labāku nākotni

Projektu „Bez bedrēm un peļķēm uz gaišāku nākotni” īstenoja Raunas, Parka ielas 14 iedzīvotāji ar lielu atbalstu no citiem Raunas iedzīvotājiem, tas atviegloja finansiālo pusi un gūti noderīgi padomi profesionālajā jomā. Plānots bija saremontēt 30 gadu garumā nolietoto, bedru izdangāto piebraucamo ceļu Parka ielai namiem Nr.14,18,20. Pateicoties biedrībai „Cēsu rajona lauku partnerība” iegūt šim projektam finansējumu, darbiņš nebija grūts, tomēr aizķeršanās radās nepieciešamās tehnikas noslogotības dēļ sezonas laikā. Neskatoties uz to, iekļāvāmies plānotajos termiņos. Tagad mums ir piebraucamais ceļš bez bedrēm un peļķēm. Ieguvēji ir trīs dadzdzīvokļu māju iedzīvotāji Parka ielā, kā arī visi tie, kuriem rūp Raunas sakārtotā vide.

5. Peldvietas labiekārtošana pie Auciema ezera

Jauniešu biedrība „VARI UN DARI” ir aktīvi Raiskumu pagasta jaunieši, kuriem rūp apkārtējās vides kvalitāte un drošība. Mūsu mērķis bija saliedēt pagasta jauniešu un sekmēt sadarbību arī ar citu vecuma grupu pārstāvjiem. Kā vienu no saviem mērķiem esam izvirzījām radīt piemērotu, drošu un visiem iedzīvotājiem pieejamu atpūtas vietu, kas uzlabos dzīves vides kvalitāti, mazinot jauniešu vēlmi pārcelties uz dzīvi citur. Projekta ietvaros tika labiekārtota teritorija Auciema ezera krastā, kura laikā Raiskuma pagasta jaunieši saviem spēkiem atjaunoja laipu, uzbūvēja lapeni izvietoja atkritumu urnas. Tagad peldvietā ir patīkami atrasties un tā pieejama ne tikai tuvējā Auciema iedzīvotājiem.
Ienāc ar:

Publicēt
 
Copyright © Cēsupartnerba.lv 2010
LV / ENG
reģistrēties
Jaunākais ...    Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   Realizēts sabiedriskā labuma projekts.   
Pieteikties jaunumiem